Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Sint Joost

In Sint Joost zijn de komende jaren verschillende ontwikkelingen. Er komen nieuwe woningen en verschillende straten worden opnieuw ingericht.

Woningbouwplan Op de Baant Sint Joost

De 8 levensloopbestendige woningen zijn eind 2019 aan de kopers opgeleverd. Ook de bijbehorende infrastructuur is gereed. De binnen het plan gelegen 6 bouwkavels voor eigenbouwers zijn verkocht. De woningen zijn inmiddels in aanbouw (2020).


Herinrichting St. Joosterbaan (gedeeltelijk) en de Strumenkampstraat (vertraagd)

In 2019 is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de St. Joosterbaan (gedeeltelijk) en de Strumenkampstraat in Sint Joost. Op 2 oktober 2019 heeft in Cafe ’t Heukske in St. Joost een goed bezochte informatieavond plaatsgevonden. Hier zijn aanwonenden van de St. Joosterbaan (gedeeltelijk) en de Strumenkampstraat  geïnformeerd over de geplande  werkzaamheden. Zie hieronder de presentatie van deze informatieavond.

pdf Presentatie 2-10-2019 (PDF, 1.61 MB) pdf huis-aan-huisbrief 8 mei 2020 (PDF, 971.01 KB)

 

Werkzaamheden

Het herinrichtingsproject bestaat uit het aanleggen van een nieuw regenwaterriool en een nieuw gemengd riool , het vervangen van de asfaltweg en de trottoirs en het aanplanten van nieuwe groenvoorzieningen. In de toekomst wordt zoveel mogelijk regenwater apart afgevoerd zodat het niet naar de waterzuivering hoeft. Verder worden lampen van de lantaarnpalen vervangen door LED-verlichting.

Voorlopig ontwerp

Tijdens deze avond heeft de gemeente een inrichtingsvoorstel getoond. Aanwezigen hebben over de nieuwe weginrichting hun ideeën en/of wensen kunnen aandragen. Adviesbureau Geonius heeft deze ingewonnen gegevens voor zoveel mogelijk verwerkt in een voorlopig ontwerpVoordat het plan definitief uitgewerkt wordt wil de gemeente de aanwonenden en belanghebbenden over het voorlopige ontwerp informeren. Deze informatieavond kan helaas voorlopig niet plaatsvinden vanwege de maatregelen die getroffen zijn ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De aanwonenden ontvangen binnenkort hierover een informatiebrief.

pdf ca190048-uo-presentatie_v1.0-presentatie.pdf (PDF, 909.02 KB)

Planning

Gestreefd wordt om uiterlijk in september te starten met de uitvoering. De veiligheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden hierbij uiteraard nageleefd. De gezondheid van iedereen staat voorop. Heeft u vragen aan de gemeente over dit project, dan kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. N. Heijen via 0475-478478 of door te mailen naar info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr. N. Heijen.