Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei

8 mei 2019
Europese vlag
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Heeft u kiesrecht, dan ontvangt u een stempas waarmee u kunt stemmen. De stempassen worden vóór 9 mei per post thuis bezorgd.

 Stempas niet ontvangen of kwijt? 

Heeft u na 9 mei nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Een schriftelijk verzoek voor een vervangende stempas moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de gemeente ontvangen zijn. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft vindt u op onze website: www.echt-susteren.nl/stempas-europees-parlement. De laatste dag voor de mondelinge aanvraag van een vervangende stempas is 22 mei tot 12.00 uur. U meldt zich daarvoor bij de receptie op het gemeentehuis. Met uw stempas kunt u alleen stemmen bij een van de stembureaus in Echt-Susteren. Vindt u uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daar niet meer mee stemmen. 


Wilt u buiten de gemeente Echt-Susteren stemmen? 

Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Daarmee kunt u bij elk stembureau in Nederland stemmen voor de Europese verkiezingen. Een schriftelijk verzoek voor een kiezerspas moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de gemeente ontvangen zijn. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft vindt u op onze website. Mondeling kunt u deze uiterlijk op 22 mei tot 12.00 uur aanvragen op het gemeentehuis. Neem dan ook uw stempas mee en meldt u bij de receptie. 


Kunt u niet zelf gaan stemmen? 

Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht. Van belang is dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Iemand machtigen kan op twee manieren: 

1. Als degene die u wilt machtigen binnen de gemeente woont (en mag stemmen voor de Europese verkiezingen), vult u op de achterkant van uw stempas de gegevens in van degene die namens u stemt. U geeft deze persoon ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee naar de stemming. 

2. Wilt u iemand machtigen die niet in Echt-Susteren, maar wel in Nederland woont (en mag stemmen voor de Europese verkiezingen), dan dient u uiterlijk op 20 mei 2019 een schriftelijk verzoek bij de gemeente in te dienen. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft vindt u op onze website. Heeft u iemand schriftelijk gemachtigd, dan krijgt deze persoon een volmachtsbewijs en hoeft hij of zij geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de stemming. 


Identificatieplicht 

Kiezers moeten zich identificeren als ze komen stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming (uiterste vervaldatum 24 mei 2014). Kijk voor meer informatie over identificatie bij verkiezingen op de website van de Kiesraad via www.kiesraad.nl 


Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de stempas, kiezerspas en volmacht op onze website. Alle informatie over de verkiezing voor de Nederlandse leden van het Europees parlement vindt u op www.echt-susteren.nl/ verkiezingen-europees-parlement-2019