Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Steun bij verduurzamen voor mkb-ondernemers

13 september 2021
groene energie
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Deze steun bestaat uit een subsidie voor advies van een energieadviseur en ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen.

Energieadvies en ondersteuning

Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen, kunnen vanaf 1 oktober 2021
subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun onderneming. Met deze subsidie kan een energieadviseur ingehuurd worden om een professioneel advies op te stellen. De adviseur zoekt uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Daarnaast kan er ook subsidie aangevraagd worden voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen door bijvoorbeeld een accountant of projectleider in te schakelen. Met deze subsidie wordt tachtig procent van het advies en de ondersteuning vergoed. De overige twintig procent is voor rekening van de mkb-ondernemer. De kosten van de maatregelen zelf vallen buiten de subsidie. Hiervoor zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar. 


Beschikbaar voor mkb-bedrijven met laag energieverbruik

De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik, dat wil zeggen dat er minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas per jaar verbruikt wordt. Voor deze doelgroep is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar. Mkb-bedrijven met een hoog verbruik zijn wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen.


Aanvragen subsidie

Het aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) via deze link.