Stukken verbreding A2 ter inzage

12 september 2017
Na een lange periode van voorbereiding heeft minister Schultz van Haegen op 22 augustus 2017 het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) voor de structurele verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken plus één vluchtstrook.

Verbreding stapje dichterbij

Projectmanager Jeroen Maas (Rijswaterstaat) heeft vorige week het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) voor de structurele verbreding van de A2 overhandigd aan wethouder Jos Wackers. “De verbreding van de A2 Vonderen – Kerensheide is hiermee weer een stapje dichterbij al zullen er nog wat meters gemaakt moeten worden voordat de daadwerkelijke uitvoering kan starten”, aldus wethouder Jos Wackers.


Infoavond en inzage

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) voor de structurele verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ligt tot en met 19 oktober 2017 ter inzage op het gemeentehuis. Tevens is er op 26 september 2017 een informatieavond in de Roosterhoeve. Meer informatie? Ga dan naar: www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/a2-h...