Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater

9 mei 2017
Regen- en ander hemelwater is schoon water. Als dit water zich via de regenpijp mengt met vervuild water in het riool, moet het opnieuw worden gereinigd. Om dit te voorkomen kunt u de regenpijp afkoppelen van de riolering.

Subsidie

Door het hemelwater af te koppelen van uw riolering kan het schone water nog gebruikt worden in uw tuin. Het Waterschap Limburg stelt samen met gemeente Echt-Susteren hiervoor een subsidie beschikbaar. Om in aanmerking te komen kunt u hier een aanvraagformulier invullen. Let op: u mag pas afkoppelen zodra uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten vervolgens binnen 3 maanden na subsidieverlening starten en binnen 6 maanden klaar zijn.


Wie komt in aanmerking?

In principe komt iedereen in aanmerking die woonachtig is in een huis waarvan de regenpijp gekoppeld is aan het riool. Nieuwbouw woningen zijn vaak al afgekoppeld van het riool, in dat geval kunt u geen subsidie krijgen. Deelt u een regenpijp met de buren of huurt u een woning? Overleg dan met alle betrokkenen over het afkoppelen om vervolgens samen een aanvraag in te dienen. Aanvragen van woningen die in een gebied liggen met een gescheiden rioolstelsel worden eerst onderzocht voordat de aanvraag in behandeling kan worden genomen.


Meer informatie?

Kijk op hier of of www.waterklaar.nl voor meer informatie.