Subsidie voor verwijderen asbestdaken

Verbod op asbest daken

  • Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid
  • Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht zoals golfplaten en dakleien
  • Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit
  • Het verbod geldt niet op boeidelen, dakgoten en gevelpanelen

Meer informatie

  • Op dit moment is de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken vol. Het is nog niet bekend of de regeling in 2020 verder gaat.
  • Voor het verwijderen van asbestdaken is een subsidieregeling getroffen voor particulieren, (agrarische) bedrijven en non-profit organisaties
  • U komt in aanmerking voor deze regeling als de factuur van verwijdering aan u gericht is
  • De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt
  • Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling

Aanvragen

U vraagt de subsidie aan via mijnrvo.nl. U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Binnen 13 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag.