Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Tarieven afvalstoffenheffing 2020 vastgesteld

13 juni 2019
De gemeenteraad heeft de tarieven voor het nieuwe afvalinzamelsysteem, die op 1 januari 2020 ingaat, vastgesteld. De tarieven van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht gaan bestaan uit een vast- en een variabel deel. Het variabele bedrag is afhankelijk van het aantal keren dat u uw restafvalbak aan de straat zet.

Wat is het tarief voor de afvalstoffenheffing?
Het vaste deel voor meerpersoonshuishoudens en het reinigingsrecht wordt € 155,- (dit was €233,-) Voor eenpersoonshuishoudens wordt dit in €101,- (dit was €155,-).

Het variabele deel wordt aan het eind van het jaar definitief berekend op basis van het aantal keren dat u uw restafval aanbiedt per jaar. Een lediging van de restafvalbak kost €9,- per keer voor huishoudens met een grote (240 liter) restafvalbak. Huishoudens die een kleine (40 liter) restafvalbak hebben betalen € 1,50 per lediging. Huishoudens die hun restafval aanbieden in een verzamelcontainer betalen naast het vaste bedrag een bedrag van € 2,25 voor elke zak die in de verzamelcontainer wordt gegooid.

Als u goed afval scheidt hoeft u uw restafvalbak minder vaak aan de straat te zetten. Hierdoor heeft u de kosten van de afvalstoffenheffing zelf in de hand.

Hoe gaan we de afvalstoffenheffing vanaf 2020 betalen?
In 2020 wordt eenmalig alleen het vaste deel in rekening gebracht, omdat het aantal aanbiedingen van het restafval nog niet bekend is. Dit wordt wel geregistreerd zodat u in 2021 het aantal ledigingen van 2020 alsnog kunt betalen bovenop het vaste deel van 2021. Onze partner BsGW verzorgt zoals gebruikelijk de incasseringen.

Hoe vaak kan de restafvalbak per jaar aan de straat worden gezet zodat u evenveel betaalt als nu?
Een meerpersoonshuishouden kan de restafvalbak 8 keer per jaar aan de straat zetten om op hetzelfde bedrag uit te komen als nu. Voor een eenpersoonshuishouden komt u met 6 restafvalbakken per jaar uit op hetzelfde bedrag als nu. Zet u de bak minder vaak aan de straat? Dan gaat u besparen.

Dus we gaan niet per kilo betalen?
Nee, het gewicht heeft geen invloed op het bedrag dat u gaat betalen. Het gaat echt om het aantal keren dat u de restafvalbak aanbiedt aan de straat om deze te legen. Het is dan ook aan te raden om de restafvalbak alleen aan te bieden als deze ook daadwerkelijk vol is en vrij van recyclebare grondstoffen. Dit geldt niet voor de groene GFT-afvalbak. Deze zet u gratis aan de straat, of die nu vol is of niet.

Behouden inwoners met weinig inkomen de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing?
De kwijtscheldingen op het vaste deel van de afvalstoffenheffing blijft van toepassing. Het variabele tarief wordt wel verrekend, om het scheiden van afval ook bij huishoudens met minder inkomen te stimuleren.

Waarom een ander afvalinzamelsysteem?
Met de invoering van het huidige afvalinzamelsysteem waar iedereen hetzelfde bedrag betaalt voor het inzamelen van afval, is het restafval de afgelopen jaren flink toegenomen. Restafval wordt verwerkt door het te verbranden. Dit verbranden is slecht voor het milieu, kost ieder jaar meer geld en er zitten vaak nog herbruikbare stoffen in die we onnodig verbranden zoals GFT-afval, glas en textiel. Als we het huidige systeem zouden aanhouden, gaat iedereen jaarlijks veel méér afvalstoffenheffing betalen. Om deze kostenstijging te voorkomen en het inzamelsysteem betaalbaar te houden, moet het afval beter worden gescheiden.

Welk doel heeft het nieuwe afvalinzamelsysteem?
Naar verwachting leiden de aanpassingen van het afvalinzamelsysteem tot minder restafval per inwoner. In 2020 verwachten we dat dit 130 kilo restafval per inwoner per jaar is en in 2021 wordt dit 110 kilogram per jaar. We gaan dus in stappen de hoeveelheid restafval terugdringen tot 30 kilogram (per inwoner per jaar) in 2025. Nu produceren we nog 210 kilo (!) per inwoner per jaar. Dit is enorm veel. Deze doelstellingen betekenen niet dat we de restafvalbakken gaan wegen. Aan de hand van het afval dat we ophalen, meten we of we bovenstaande doelstellingen halen.  

Wat gaat er veranderen met het nieuwe afvalinzamelsysteem?

  1. Er komt een PMD-zak (in plaats van de huidige plastic heroes-zakken) waar plastic, blik en drankkartons samen in mogen.
  2. Het GFT-afval en de PMD-zakken worden vaker opgehaald.
  3. De kosten voor het aanbieden van de restafvalbak aan de straat worden per keer berekend.
  4. De afvalstoffenheffing gaat hierdoor, voor de mensen die zorgvuldig scheiden, niet omhoog maar kan zelfs omlaag gaan.

Hoe vaak wordt het afval in 2020 opgehaald?

  1. De PMD-zakken worden 1x per 14 dagen aan huis opgehaald. Dit is dubbel zo vaak als dat de plastic zakken nu worden opgehaald.
  2. Het GFT-afval wordt in zes zomermaanden iedere week aan huis opgehaald. In de winter wordt dit, zoals u nu ook gewend bent, 1x per 14 dagen aan huis opgehaald.
  3. Het restafval wordt in eerste instantie nog steeds 1x per 14 dagen aan huis opgehaald.

Wat gebeurt er met de ondergrondse containers waar we nu blik en drankkartons inzamelen?
Met de komst van de PMD-zak die we aan huis ophalen verhogen we het serviceniveau en worden de ondergrondse containers voor blik en drankkartons overbodig. Daarom zijn een deel van deze ondergrondse containers vanaf 2021 omgebouwd tot restafvalcontainers die inwoners met behulp van een afvalpas (tegen betaling) kunnen gebruiken. Zo kunnen mensen met meer restafval dit in de toekomst toch kwijt.

Hoe zit het dan met huishoudens die veel luiers hebben?
Huishoudens met luiers en incontinentiemateriaal produceren meer afval en kunnen dit gewoon in de grijze container blijven aanbieden.

Wat gebeurt er met de ondergrondse restafvalcontainers die gebruikt worden door mensen uit appartementen?
Het toegangssysteem voor deze ondergrondse restafvalcontainers wordt aangepast, waardoor in 2020 elke lediging wordt geregistreerd. Op basis daarvan wordt de afvalstoffenheffing berekend (€ 2,25 voor elke zak). De inwoners die hier nu gebruik van maken, kunnen hier dus gewoon gebruik van blijven maken.  

Waar kunnen mensen met het afval van medicatie naartoe?
Spuiten en medicijnen kunt u bij de apotheken inleveren. Het overige medisch afval moet bij het restafval.

Zorgt dit systeem voor meer afvaldumpingen?
Dit afvalsysteem is in veel gemeenten getest. Hieruit is gebleken dat dit systeem niet leidt tot méér afvaldumpingen dan dat voorheen al het geval was. De gemeente gaat met camerabewaking en boetes strenger handhaven op illegale afvaldumpingen.

Wanneer krijgt u meer informatie?
Alle inwoners van de gemeente ontvangen in het najaar een bewonersbrief met alle informatie en de nieuwe afvalkalender 2020. De Afvalapp wordt ook aangepast. Met deze app kunt alle informatie over het ophalen van afval bekijken.