Toets uw (ver)bouwplannen vooraf

17 augustus 2018
(ver)bouwen
Hebt u een bouw- of verbouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan? Of wilt u zeker weten of uw plan wel haalbaar is? Of dat u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt via een ‘vooroverleg’ of ‘principeverzoek’. Zo weet u vooraf of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Kosten

Het indienen van een vooroverleg of principeverzoek is goedkoper, eenvoudiger en sneller dan het aanvragen van een omgevingsvergunning. Wilt u weten welke kosten hieraan verbonden zijn? Kijk dan op www.echt-susteren.nl/leges.


Wanneer vooroverleg aanvragen

Als u hulp nodig hebt bij het indienen van een om-gevingsvergunning of als u er zeker van wilt zijn dat uw aanvraag compleet is kunt u een vooroverleg aanvragen met een ambtenaar van de Omgevingsdienst door te bellen naar de gemeente via 0475 478 478. Kijk hier voor meer informatie: https://www.echt-susteren.nl/vooroverleg-principeverzoek 


Wanneer principeverzoek aanvragen

Als uw bouwplannen afwijken van het bestemmingsplan kunt u een principeverzoek aanvragen door te bellen naar 0475 478 478.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bouwen en verbouwen op www.echt-susteren.nl of bezoek het Omgevings-loket Online via www.omgevingsloket.nl.