Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

TONK regeling

Het kabinet heeft besloten dat er extra financiële ondersteuning komt voor mensen die door het coronavirus in financiële problemen zijn gekomen. De nieuwe regeling heet: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen. Veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen nu minder inkomen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun noodzakelijke kosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. Deze regeling is verlengd tot 1 oktober 2021.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u minder inkomen heeft door de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw (woon)kosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek. En de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming voor daadwerkelijke, noodzakelijke privékosten, niet om een inkomensondersteunende regeling. De regeling is bedoeld voor zowel werknemers als ondernemers. De TONK is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

Er zijn voorwaarden voor de TONK. Als u een partner heeft, vraagt u de TONK samen aan. Alle voorwaarden gelden ook voor uw partner. De inkomsten en het vermogen van uw partner tellen dus mee.

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U vraagt de TONK aan in de gemeente waar u woont;
 • U heeft in januari 2021 (of in de eerste maand waarvoor u de TONK aanvraagt als dat na januari 2021 is) minimaal 25% minder inkomen dan in januari 2020;
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen;
 • U verwacht niet dat uw inkomen de volgende maanden zal stijgen;
 • U heeft niet teveel vermogen. Op 1 januari 2021 (of op de eerste dag van de maand waarvoor u de TONK aanvraagt) minder dan € 9.422,50 als alleenstaande. Of € 18.885,- als u getrouwd bent of  alleenstaande ouder bent. Het gaat om contant geld, geld op de (spaar)rekeningen van uzelf, uw eventuele partner en inwonend(e) kind(eren) onder de 18 jaar. En de waarde van beleggingen of bitcoins. Vermogen in de woning telt niet mee;
 • Bent u ondernemer? Aandelen en vermogen in uw eigen onderneming telt u niet mee. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet;
 • U bent de hoofdhuurder of de eigenaar van uw woning. U woont er zelf. En de huur of hypotheek bedraagt minimaal € 450,- per maand. Als u huurtoeslag ontvangt, halen we dat van uw huur af.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering? Zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Heeft u geen recht op een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK.

TONK en TOZO

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Welke kosten komen voor de TONK in aanmerking?

De TONK is er vooral voor woonkosten. We gaan uit van de woonkosten in januari 2021 (of in de eerste maand waarvoor u de TONK aanvraagt als dat na januari 2021 is):

 • Bij huurwoningen: de huur (kale huur en servicekosten) van de woning waarin u zelf woont. Zonder de huurtoeslag;
 • Bij een eigen koopwoning: de aflossing en rente van de hypotheek van de woning waarin u zelf woont;
 • Bij zelfstandige woningen (huur- of in eigendom) kosten van elektriciteit, gas en water. Daarvoor staat een vast bedrag van € 160,-.

Heeft u nog andere noodzakelijke kosten, zoals zorgkosten? En kunt u deze aantonen? Dan heeft u daarvoor misschien ook recht op de TONK.

Kosten die niet in aanmerking komen voor de TONK

 • Kosten van uw verzekeringen, waaronder de zorgverzekeringspremie;
 • (Gemeentelijke) belastingen;
 • Kosten van uw auto (brandstof-, lease- of huurkosten) of andere voertuigen;
 • Abonnementen van telefoon of internet.

Hoe hoog is de TONK?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK te berekenen kijken we naar de hoogte van uw (woon)kosten. De TONK is maximaal € 750,- per maand. Het bedrag waar u recht op heeft wordt in één keer aan u uitbetaald voor de maanden dat er recht is op de TONK.

U mag de TONK meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de tegemoetkoming als lening krijgt. Bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK dan later terugbetalen.

Hoe lang duurt de TONK?

De TONK duurt als dat nodig is maximaal 9 maanden. In de periode januari 2021 tot en met september 2021. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de tegemoetkoming in uw kosten echt nodig heeft.

Hoe vraag ik de TONK aan?

Om de TONK aan te vragen vult u hier het online aanvraagformulier in. U logt in met uw Digid. Als u een partner heeft, logt deze ook in met zijn Digid. Vul het formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. In het formulier vindt u per vraag welke gegevens nodig zijn.

Wanneer krijg ik bericht?

Heeft u het formulier helemaal ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u binnen 8 weken bericht over uw aanvraag.