Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Trouwen in Echt-Susteren

Vanaf 1 augustus 2021 is het mogelijk om op elke gewenste locatie in de gemeente Echt-Susteren te trouwen. Dit betekent dat in principe overal in de gemeente een huwelijk kan worden voltrokken. Uiteraard moet de locatie wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Let op: in verband met de coronamaatregelen kunnen er beperkingen zijn in de beschikbaarheid van trouwlocaties en aantallen gasten.

Steeds meer bruidsparen willen zelf een locatie uitkiezen waar ze elkaar het ja-woord geven. Dit kan in de eigen achtertuin zijn, maar ook bijvoorbeeld op de plek waar u elkaar voor het eerst ontmoet heeft. Aan welke voorwaarden deze eigen gekozen locatie moet voldoen vindt u terug op het aanvraagformulier in de huwelijksbrochure.

Uiteraard kunt u ook nog steeds kiezen  voor onze bijzondere trouwlocaties, het stadhuis, Kasteel Eyckholt en de Roosterhoeve. Zij zijn al jaren gespecialiseerd in het organiseren van bruiloften en nemen al uw zorgen rondom het organiseren van de huwelijksceremonie uit handen. Deze locaties worden in trouwbrochure kort nader toegelicht.

Melding voorgenomen huwelijk

Als u gaat trouwen, meldt u uw trouwplannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. U kunt uw trouwplannen al 1 jaar voor uw trouwdag melden. De laatste mogelijkheid is 2 weken voor uw huwelijk. De gemeente controleert of u met elkaar mag trouwen. Maar let op: moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort dag kan zijn. Zie ook: melden van een voorgenomen huwelijk


Getuigen

Bij een huwelijk of een partnerschapregistratie hebt u  twee, drie of vier getuigen. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

U levert bij de trouwgemeente een kopie in van het identiteitsbewijs van uw getuigen. Doe dit al bij de melding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.


Trouwambtenaar

De trouwambtenaar voltrekt het huwelijk of de registratie. U kunt zelf een trouwambtenaar regelen of gebruik maken van een trouwambtenaar van de gemeente Echt-Susteren. De trouwambtenaar neemt tijdig contact met u op voor een gesprek. Dit om een persoonlijke toespraak te kunnen houden.

Wilt u dat iemand anders uw huwelijk leidt, zoals een familielid, vriend of kennis? Dan wordt deze persoon eenmalig aangewezen als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS). Uitgebreide informatie hierover vindt u in de Huwelijks-en partnerschapsbrochure onder 'Trouwambtenaar voor één dag'.  Lees deze informatie goed door.


pdf Aanvraagformulier benoeming eenmalige BABS (PDF, 95.27 KB)

Trouwen in het buitenland

Als u wilt trouwen in het buitenland, maar woonachtig bent in Nederland, wordt er vaak gevraagd om een verklaring van huwelijksbevoegdheid. De gemeente waar (één van de) partner(s) woont onderzoekt dan of iemand mág trouwen (en niet bijvoorbeeld nog getrouwd is met iemand anders). Als er geen bezwaren zijn, dan geeft de gemeente aan dat iemand bevoegd is om te trouwen: de verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Door wie kan de verklaring afgegeven worden?

 • Als u in Nederland woont: door de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats
 • Als u in Nederland heeft gewoond: door de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in Nederland
 • Als u nooit in Nederland heeft gewoond: door de Nederlandse ambassade of consulaat van het land waar uw huwelijk wordt voltrokken

Wat dient u mee te nemen naar het gemeentehuis? Beide partners hebben nodig:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Geboorteakte, op te vragen in uw geboorteplaats
 • Uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat
 • Eventueel bewijs van ontbinding van uw vorige huwelijk, op te vragen in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten
 • Indien u in het buitenland woont: een bewijs (liefst internationaal) dat u daar woont, evenals een bewijs van uw nationaliteit en burgerlijke staat, afgegeven door de autoriteiten van dat land

Aanvullende voorwaarden

 • Als bovenstaande documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten ze worden vertaald door een beëdigd vertaler voordat u ze kunt gebruiken
 • Afhankelijk van het land van herkomst van deze documenten kan legalisatie van de stukken vereist zijn. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u hierover informeren. Voor meer informatie per land kunt u ook gaan naar: www.minbuza.nl/reizenlanden

En verder…

Als u overweegt om te trouwen in Echt-Susteren neem dan de huwelijksbrochure door. Hierin vindt u alle informatie over de mogelijkheden en de in te vullen formulieren voor de melding van een voorgenomen huwelijk.

In de huwelijksbrochure vindt u alle informatie en formulieren met betrekking tot het trouwen en het sluiten van een partnerschapsregistratie in gemeente Echt-Susteren.

pdf Huwelijksbrochure (PDF, 1.99 MB)

Kosten voor trouwen of registreren partnerschap in Echt-Susteren (2021):

Dag en tijd          Stadhuis Thuishuwelijk/Eigen gekozen trouwlocatie

Kasteel Eyckholt/

Roosterhoeve

Op werkdagen tussen 9:00 uur - 17:00 uur  

€ 302,55

€ 286,90

€ 443,45

Zaterdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur

€ 469,55

€ 443,45

€ 600,-

Op dinsdagmorgen om 9:00 uur - 9:15 uur is geen recht verschuldigd op het stadhuis

Indien een verzoek tot huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie geen doorgang vindt, is 50 % van de betaalde legeskosten verschuldigd.

Overige kosten

 • Trouwboekje of partnerschapsboekje in nubuck: € 33,45;
 • Trouwboekje of partnerschapsboekje in leer: € 45,45;
 • Aanwijzing en beëdiging op verzoek tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag (hierin zijn niet inbegrepen de kosten van de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)): € 221,20. Wanneer alleen de aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand nodig is (omdat iemand al ambtenaar burgerlijke stand is) bedragen de kosten € 88,65. Er is dan ook geen VOG nodig.