Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Uit de raadsvergadering

21 februari 2020
Op 19 februari heeft de gemeenteraad van Echt-Susteren vergaderd. Hieronder een korte samenvatting van zijn besluiten.

De raad heeft kennis genomen van het Ontwerp Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2020-2023 en van de Begrotingswijziging 2020-3 van de GR SC MER. De raad heeft het college van B&W met terugwerkende kracht m.i.v. 1 januari 2020 toestemming verleend om de GR Omnibuzz te wijzigen. De raad heeft het Controleprotocol accountantscontrole 2020  vastgesteld. 91 kadastrale percelen nabij bedrijventerrein De Berk zijn door de raad aangewezen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Tot slot heeft de raad heeft het verzoek van een raadslid om vergoeding van de contributie van de VPPG afgewezen.

Alle raadsvoorstellen, raadbesluiten en digitaal beschikbare bijlagen zijn hier te bekijken: http://www.echt-susteren.nl/raadsagenda.

Wilt u de gemeenteraadsvergadering van 19 februari 2020 bekijken? Klik dan hier