Uit de raadsvergadering

7 juni 2019
Op 6 juni heeft de gemeenteraad van Echt-Susteren vergaderd. Hieronder een korte samenvatting van zijn besluiten.

De raad heeft een nieuw voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied Echt-Centrum. De raad heeft kennisgenomen van conceptbegrotingen 2020 van 7 gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt; Reinigingsdienst Maasland, D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette, Omnibuzz, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, RUD Limburg Noord, Veiligheidsregio Limburg-Noord en Servicecentrum MER. Tevens werd besloten zienswijzen in te dienen over enkele conceptbegrotingen. Door de raad werden vastgesteld het Regionaal Beleidskader Werklocaties Midden-Limburg, een wijziging van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2015, de afvalstoffenheffing en tarieven 2020 en het bestemmingsplan 'Abdij Lilbosch/LIVAR - Experience Centre'. Tot slot heeft de raad positief geadviseerd m.b.t. de aanwijzing van S.O.L.2 als lokale publieke omroep.


Alle raadsvoorstellen, raadbesluiten en digitaal beschikbare

bijlagen zijn hier te bekijken: http://www.echt-susteren.nl/raadsagenda.


Wilt u de volledige raadsvergadering terugzien? Kijk dan op: https://www.youtube.com/watch?v=_RbrtHkJl-k