Uit de raadsvergadering

17 juli 2019
Op 9 juli en 11 juli heeft de gemeenteraad van Echt-Susteren vergaderd. Hieronder een korte samenvatting van zijn besluiten.

De raad heeft de Jaarrekening 2018, de Deeljaarrekening raad 2018, de 1e Bestuursrapportage 2019 en de Kadernota 2020 vastgesteld. De raad stemde in met de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum Leisurepark "In de Bandert", als ook met de berging van de Short Stirling, locatie Lilbosch. Het bestemmingsplan Leenderdwarsstraat 1- 5 werd gewijzigd vastgesteld. Verder werden vastgesteld de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019, de Welstandsnota Echt-Susteren 2019, de Grondnota 2019, de ‘Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021’, het Beheerplan gebouwen 2020-2030, en de Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020, de verordening tot wijziging van de 'Verordening op de heffing en invordering van leges 2019'. Tot slot heeft de raad voor de uitvoering van de prioritaire projecten uit de Gebiedsvisie Pey een aanvullend krediet ter beschikking gesteld.


Alle raadsvoorstellen, raadbesluiten en digitaal beschikbare bijlagen zijn hier te bekijken: http://www.echt-susteren.nl/raadsagenda.