Uit de raadsvergadering van 13-12

17 december 2018
raadsvergadering december 2018
Op 13 december heeft de gemeenteraad van Echt-Susteren vergaderd. Hieronder een korte samenvatting van de genomen besluiten.

Vastgesteld door de raad is:

  • de 2e bestuursrapportage 2018; het Integraal Veiligheidsplan gemeente Echt-Susteren 2019-2022, de belastingverordeningen en tarieven voor 2019;
  • de slotbegrotingswijzingen grondexploitaties 2018 en de exploitatiebegrotingen 2019 van gebiedsontwikkeling leisurepark 'De Bandert' en bedrijventerrein 'De Berk';
  • de verordening Individuele studietoeslag 2018;
  • de Verordening en beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag 2019; implementatie Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, en de raad stelde gewijzigd vast het bestemmingsplan "RvR Oude Rijksweg Noord" te Susteren.
  • De raad heeft kennisgenomen van begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord en verleende toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland.
  • Ook werd besloten de werkingsduur van 'De Koers Minimabeleid 2013-2017' te verlengen.
  • De raad heeft besloten om BDO ook voor komende 4 jaar aan te wijzen als accountant.
  • Tot slot werden de Energievisie Echt-Susteren en Uitvoeringsprogramma 2018-2022 besproken.

     

Alle raadsvoorstellen, raadbesluiten en digitaal beschikbare bijlagen zijn hier te bekijken.