Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Uit de raadsvergadering van 6-11-2019

1 oktober 2019
Op 6 november heeft de gemeenteraad van Echt-Susteren vergaderd. Hieronder een korte samenvatting van de besluiten.

De raad heeft de Programmabegroting 2020, de deelbegroting raad 2020 en de Notareserves en voorzieningen 2019 vastgesteld. Unaniem werd een motie aangenomen waarin het Rijk wordt verzocht te komen tot een andere bekostigingssystematiek van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zodat grote schommelingen voorkomen worden en gemeenten meerjarige zekerheid krijgen. Het Facetbestemmingsplan Deregulering werd op onderdelen gewijzigd vastgesteld. Ook werd een wijziging opgenomen in de Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020 voor huishoudens die extra afval aanbieden als gevolg van een medische handicap of chronische ziekte. Tot slot heeft de raad kennis genomen van de Begrotings-wijziging 2019-5, 2020-2 van het Servicecentrum MER.