Uit de raadsvergadering van 7 & 8 november

8 november 2018
Op 7 en 8 november heeft de gemeenteraad van Echt-Susteren vergaderd. Hieronder een korte samenvatting van de besluiten.

Samenvatting besluiten

De raad heeft de Programmabegroting 2019, de Deelbegroting raad 2019-2022 en de Actualisering 2018 van de Nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Echt-Susteren 2018 werd vastgesteld en de raad besloot tot wijziging van de verordening commissie bezwaarschriften gemeente Echt-Susteren, 2014. Tot slot nam de raad kennis van begrotingswijzigingen van 2 gemeenschappelijke regelingen: MER en BsGW.


Stukken bekijken

Alle raadsvoorstellen, raadbesluiten en digitaal beschikbare bijlagen zijn hier te bekijken.