Op maandag 22 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis zowel voor bezoekers als ook telefonisch gesloten. Ook de burgerlijke stand is op deze dag niet bereikbaar. Om die reden is de gemeente uitsluitend op afspraak extra geopend op dinsdag 23 april van 9:00 tot 13:00 uur. Alleen voor het afhalen van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunt u zonder afspraak terecht. Voor aangifte van geboorte en overlijden kunt u zich op dinsdagochtend melden aan de receptie op het gemeentehuis. Telefonisch is het gemeentehuis op dinsdag 23 april regulier te bereiken van 9:00 tot 17:00 uur.

Uit de raadsvergadering van 7 & 8 november

8 november 2018
Op 7 en 8 november heeft de gemeenteraad van Echt-Susteren vergaderd. Hieronder een korte samenvatting van de besluiten.

Samenvatting besluiten

De raad heeft de Programmabegroting 2019, de Deelbegroting raad 2019-2022 en de Actualisering 2018 van de Nota reserves en voorzieningen vastgesteld. Het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Echt-Susteren 2018 werd vastgesteld en de raad besloot tot wijziging van de verordening commissie bezwaarschriften gemeente Echt-Susteren, 2014. Tot slot nam de raad kennis van begrotingswijzigingen van 2 gemeenschappelijke regelingen: MER en BsGW.


Stukken bekijken

Alle raadsvoorstellen, raadbesluiten en digitaal beschikbare bijlagen zijn hier te bekijken.