Rondom de feestdagen zijn er aanpassingen in de openingstijden en bereikbaarheid van de gemeente:

  • Donderdag 19 december is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet bereikbaar
  • Dinsdag 24 december is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op eerste en tweede kerstdag (woensdag 25 en donderdag 26 december) is het gemeentehuis gesloten
  • Op oudjaarsdag (dinsdag 31 december) is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 is het gemeentehuis gesloten
  • Donderdag 2 januari 2020 is het gemeentehuis geopend van 11:00-13:00 uur en telefonisch bereikbaar van 11:00-17:00 uur

Uitgiftepunt Voedselbank

17 januari 2019
voedselbank
Inwoners van onze gemeente die nu gebruik maken van de ondersteuning van de Voedselbank kunnen sinds 9 januari elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur terecht bij het uitgiftepunt Voedselbank in Echt. Het uitgiftepunt is gerealiseerd in het gebouw van Menswel aan het Chatelainplein 31 in Pey Echt.

Wat doet de Voedselbank?

De Voedselbank Midden-Limburg is lid van de landelijke Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Het primaire doel is het inzamelen van overschotten en het als noodhulp verdelen hiervan onder personen die hiervoor het meest in aanmerking komen. Daarnaast wil de Voedselbank een bijdrage leveren bij het vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemers, zodat zij zo snel mogelijk weer volledig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.


Hulp van de Voedselbank nodig?

Wethouder Marian Bruijsten is blij met het uitgiftepunt: "De aanleiding is natuurlijk al erg genoeg. Niemand zou afhankelijk moeten zijn van de voedselbank! Toch zijn we blij dat deze mensen nu binnen onze eigen gemeente terecht kunnen." Inwoners die momenteel in een schrijnende positie zitten en nog geen gebruik maken van de Voedselbank, kunnen zich melden bij de Voedselbank Midden- Limburg via telefoonnummer 06 21 84 09 94.