Uitkering aanvragen

In de meeste gevallen vraagt u een uitkering aan via het UWV. Enkele uitkeringen worden door de gemeente verstrekt. Deze vraagt u rechtstreeks aan bij de gemeente.

Het UWV is verantwoordelijk voor de meeste uitkeringen in Nederland. Er zijn echter een aantal uitkeringen die door de gemeente worden verstrekt. Deze uitkeringen vraagt u rechtstreeks aan bij de gemeente. Om welke uitkeringen het gaat ziet u hieronder bij “Uitkeringen van de gemeente”.

De gemeente verstrekt enkele uitkeringen op grond van de volgende wetten:

  • Participatiewet (levensonderhoud (bijstandsuitkering) en bijzondere bijstand)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
  • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Alleen deze uitkeringen vraagt u rechtstreeks aan bij de gemeente. Na een telefonische melding krijgt u de aanvraagformulieren thuisgestuurd. Heeft u moeite met het invullen van de formulieren? Dan kunt u altijd even bellen met de gemeente. U kunt ook contact opnemen met het maatschappelijk werk.

U vraagt een uitkering online aan bij het UWV. Hebt u zelf geen computer? U kunt gebruik maken van een computer in bijvoorbeeld de bibliotheek, een internetwinkel of bij vrienden of familie. Vindt u het lastig om online een uitkering aan te vragen? Bijvoorbeeld omdat u niet met de computer overweg kunt? Neem dan contact op met het maatschappelijk werk.