Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari volledig gesloten. Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt een uitzondering gemaakt. Deze aangiftes kunt u op dinsdag 25 februari tussen 11.00 en 12.00 uur doen in het gemeentehuis. Houd rekening met de carnavalsoptochten door de Nieuwe Markt vrij van auto's te houden.

Uitnodiging initiatiefnemers voor zonneparken

27 november 2019
Wind- en zonneparken
Op 3 december van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn initiatiefnemers van zonneparken van harte welkom voor de informatiebijeenkomst. Deze middag is in Cultuurhuis Edith Stein (Plats 1, Echt).

Waarom zonneparken door initiatiefnemers?

Zonneparken zijn net als windparken nodig om in 2040 energieneutraal te kunnen zijn. De ontwikkeling van zonneparken wordt in principe aan de markt overgelaten. Hiervoor hebben zich voldoende initiatieven aan-gediend. Dit geldt niet voor windparken. Op dit moment wordt hiervoor nog een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de mogelijkheden om als gemeente zelf windparken te ontwikkelen in kaart te brengen.


Beoordeling initiatieven

De initiatieven voor zonneparken worden beoordeeld door een adviespanel van deskundigen. Medio 2020 komen zij met een advies hierover richting het college. Hierin komen vijf initiatieven te staan met de meeste potentie en die het hoogste scoren op het gebied van landschappelijke en ruimtelijke inpassing, draagvlak en financiële participatie van de omgeving. Dit alles staat beschreven in het beleidskader ‘Zonneparken en windparken gemeente Echt-Susteren.’


Aanmelden bijeenkomst

Om de initiatiefnemers goed te informeren over de criteria waaraan de initiatieven moeten voldoen en op welke wijze dit wordt getoetst, organiseert de gemeente deze informatiebijeenkomst op 3 december. Dan krijgen de initiatiefnemers een uitgebreide toelichting op het beleidskader ‘Zonneparken en windparken gemeente Echt-Susteren’ en het vervolgproces. Geïnteresseerd om te komen? Meld u dan eerst aan via secretariaat@echt-susteren.nl of door te bellen naar 0475 478 478.