Rondom de feestdagen zijn er aanpassingen in de openingstijden en bereikbaarheid van de gemeente:

  • Donderdag 19 december is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet bereikbaar
  • Dinsdag 24 december is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op eerste en tweede kerstdag (woensdag 25 en donderdag 26 december) is het gemeentehuis gesloten
  • Op oudjaarsdag (dinsdag 31 december) is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 is het gemeentehuis gesloten
  • Donderdag 2 januari 2020 is het gemeentehuis geopend van 11:00-13:00 uur en telefonisch bereikbaar van 11:00-17:00 uur

Uitnodiging initiatiefnemers voor zonneparken

27 november 2019
Wind- en zonneparken
Op 3 december van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn initiatiefnemers van zonneparken van harte welkom voor de informatiebijeenkomst. Deze middag is in Cultuurhuis Edith Stein (Plats 1, Echt).

Waarom zonneparken door initiatiefnemers?

Zonneparken zijn net als windparken nodig om in 2040 energieneutraal te kunnen zijn. De ontwikkeling van zonneparken wordt in principe aan de markt overgelaten. Hiervoor hebben zich voldoende initiatieven aan-gediend. Dit geldt niet voor windparken. Op dit moment wordt hiervoor nog een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de mogelijkheden om als gemeente zelf windparken te ontwikkelen in kaart te brengen.


Beoordeling initiatieven

De initiatieven voor zonneparken worden beoordeeld door een adviespanel van deskundigen. Medio 2020 komen zij met een advies hierover richting het college. Hierin komen vijf initiatieven te staan met de meeste potentie en die het hoogste scoren op het gebied van landschappelijke en ruimtelijke inpassing, draagvlak en financiële participatie van de omgeving. Dit alles staat beschreven in het beleidskader ‘Zonneparken en windparken gemeente Echt-Susteren.’


Aanmelden bijeenkomst

Om de initiatiefnemers goed te informeren over de criteria waaraan de initiatieven moeten voldoen en op welke wijze dit wordt getoetst, organiseert de gemeente deze informatiebijeenkomst op 3 december. Dan krijgen de initiatiefnemers een uitgebreide toelichting op het beleidskader ‘Zonneparken en windparken gemeente Echt-Susteren’ en het vervolgproces. Geïnteresseerd om te komen? Meld u dan eerst aan via secretariaat@echt-susteren.nl of door te bellen naar 0475 478 478.