UPDATE Maandag 19-07

19 juli 2021

Wegen open, Pater Sangersbrug en Prior Gielenstraat nog afgesloten
Alle wegen in en rond het veiligheidsrisicogebied zijn sinds vanmorgen vrijgegeven. Uitzonderingen hierop zijn de Pater Sangersbrug vanuit Roosteren richting Maaseik en de Prior Gielenstraat richting Aasterbergweg. Hier moeten nog verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden.


Zandzakken
Heeft u zandzakken niet meer nodig, dan kunt u ze vanaf vandaag terug brengen. Kijk hier voor de locaties: https://www.echt-susteren.nl/terugbrengen-zandzakken


Schade?
De gemeente heeft een belangrijke taak bij rampenbestrijding en is verplicht tot schaderegistratie. Meld daarom uw schade na een ramp of calamiteit bij de gemeente. De gegevens van uw schademelding worden eveneens gebruikt bij een eventuele regeling om de slachtoffers van de ramp tegemoet te komen in de schade. Let op! Uw schademelding bij de gemeente dient alleen ter registratie. De melding geeft u geen recht op schadevergoeding. Meld uw schade daarom ook altijd bij uw verzekeraar. Kijk hier voor uw schademelding bij de gemeente: https://www.echt-susteren.nl/schade-na-ramp-melden-bij-de-gemeente


Afval
Er worden vooralsnog geen containers geplaatst om rotzooi van wateroverlast in te plaatsen. Rijkswaterstaat heeft als taak om het afval langs de oevers van de Maas en het Julianakanaal op te ruimen. Uiteraard  vinden we het mooi om te zien dat er allemaal initiatieven ontstaan om mee te helpen afval in te zamelen. Zodra bekend is wanneer Rijkswaterstaat afval op gaat ruimen, melden we dat op deze pagina.  Meldingen over kapot straatmeubilair, verkeersborden of andere zaken in de openbare ruimte kunt u melden via de fixi-app of via www.fixi.nl.

Wij willen u tevens bedanken voor het begrip en geduld van de afgelopen dagen en de dagen hierna.