De gemeente Echt-Susteren heeft afgelopen zomer een voetpad aangelegd langs de Gebroekerstraat in Echt. Daardoor is er nu een veilige wandelverbinding tussen Gebroek en de Doorderweg. Een langgekoesterde wens van de wijkraad is daarmee in vervulling gegaan.

Overleg met buurt

Om de juiste locatie voor het voetpad te kiezen, is uitgebreid overlegd met de omwonenden. De ligging aan de zuidzijde van de Gebroekerstraat bleek de meest optimale plek. Voordat het pad kon worden gemaakt, moest de gemeente echter eerst de benodigde grond in handen krijgen. Begin dit jaar is de grond overgedragen van Staatsbosbeheer aan de gemeente en is gestart met de aanleg van het pad.

Verkeerssituatie aangepast

Ook is de verkeerssituatie op de Gebroekerstraat aangepast. Er zijn snelheid remmende maatregelen aangebracht en fietsers hebben nu voorrang. Er wordt al veel gebruik gemaakt van het nieuwe voetpad.