De verbouwing en verduurzaming van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Roosteren is op donderdag 7 september officieel gestart. De werkzaamheden nemen circa drie maanden in beslag. Wethouder Peter Pustjens van de gemeente Echt-Susteren: "Het resultaat is straks een gemeenschapsvoorziening die volledig van het gas af is én die helemaal aansluit op de behoefte van nu."

Leefbaarheid versterken

De verbouwing van het MFC is nagenoeg het sluitstuk van bergen werk die afgelopen jaren in Roosteren zijn verzet. Wethouder Pustjens prijst de inwoners van Roosteren die zelf aan de slag zijn gegaan om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. "Samen met de inwoners heeft de gemeente Echt-Susteren in 2020 een gebiedsvisie opgesteld. Hierin staat beschreven hoe Roosteren een dorp is én blijft waar het fijn wonen is en wat er moet gebeuren om de leefbaarheid en natuur te versterken. De inwoners hebben al veel stappen gezet met financiële steun van de gemeente."

Al veel werk verricht

Met name in het gebied rondom de sportvelden en het gemeenschapshuis is er veel gebeurd. Zo is de Albertzaal uitgebreid met een jeugdhome en is bergruimte voor Kindervakantiewerk gerealiseerd. Hierdoor is een hele mooie aanvulling op het gemeenschapshuis ontstaan. De nieuwe voetbalkooi tussen de voetbalvelden en het jeugdhome geeft jongeren de mogelijkheid om ook ongeorganiseerd sporten. Door het aanbod van sport in verenigingsverband en vrij sporten naast elkaar mogelijk te maken, kan er kruisbestuiving ontstaan.

Duurzaamheid

De Albertzaal en de kantine zijn de afgelopen tijd ook opgeknapt en maximaal verduurzaamd. Tijdens de verbouwing van het MFC wordt ook dit gebouw volledig duurzaam gemaakt. Het gemeenschapshuis is straks helemaal van het gas af. Daarmee zijn al deze gebouwen toekomstbestendig. Tot slot krijgen ook de Eyckholtstraat en de parkeervoorzieningen bij de sportvelden nog een opwaardering. Er komt meer parkeergelegenheid en meer groen.

Kasteel Eyckholt

Met de aankoop van de naastgelegen voormalige basissschool heeft Kasteel Eyckholt haar activiteiten in Roosteren uitgebreid met conferenties en (feestelijke) bijeenkomsten. Op uitdrukkelijk verzoek van Kasteel Eyckholt blijft de verbinding tussen het voormalige schoolgebouw en het gemeenschapshuis bestaan. Zo kunnen het MFC en het Kasteel gebruik maken van elkaars ruimten. "Tel daarbij de multifunctionele ruimten bij de Albertzaal en er is voor elke gelegenheid in Roosteren een geschikte ruimte beschikbaar", zegt wethouder Peter Pustjens. "De aanvullende mogelijkheden van de verschillende accommodaties zorgen ook voor een betere exploitatie. Dat maakt dat de voorzieningen ook in de toekomst kunnen blijven bestaan."

Activiteiten opzetten

De wethouder is blij dat de gemeente een steentje bij heeft kunnen dragen aan alle ontwikkelingen in Roosteren. "Begin 2024 zijn alle werkzaamheden aan de gebouwen klaar, maar daar blijft het niet bij. Het is mooi om te zien hoe groepen inwoners samen met jongerenwerkers bezig zijn een programma voor jeugdactiviteiten op te zetten. Daarbij worden steeds nieuwe contacten gelegd. Als gemeente zijn we er ontzettend trots op dat de inwoners zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in hun dorp. Dat verdient een dik compliment."