Verwijderen begroeiing in Nieuwstadt voor pijpleiding

6 november 2018
Het bedrijf BTL start binnenkort met een aantal werkzaamheden voor het verwijderen van begroeiing in Nieuwstadt langs de ARG leiding.

Wat is een ARG leiding?

In ons land zijn een aantal ondergrondse pijpleidingen waarin gasvormige of vloeibare industriële producten worden vervoerd. In de gemeente Echt-Susteren is dit de ARG leiding. Deze leiding loopt van Chemelot naar het Roergebied in Duitsland. Deze pijpleidingen worden beheerd door Petrochemical Pipeline Services (PPS).


Waarom begroeiing verwijderen?

Omdat PPS veel waarde hecht aan uw veiligheid, mogen er geen bomen en diepwortelende planten in de directe omgeving van deze pijpleiding staan. Dit is ook wettelijk bepaald en de overheid controleert dit doormiddel van inspecties. In opdracht van PPS en in overleg met de perceeleigenaren start BTL Roermond daarom in november met het verwijderen van ongewenste begroeiing langs de ARG pijp-leiding in Nieuwstadt op de Millenerweg – Daalderhaagweg en de Altaarweideweg.


Welke werkzaamheden voert BTL uit?

  • In kaart brengen van de te verwijderen begroeiing;
  • Uitvoeren van flora- en faunaonderzoeken;
  • Overleggen met o.a. perceeleigenaren;
  • Aanvragen van vergunningen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Henk Vestjens, projectleider bij BTL Roermond door te bellen naar 0475-324945.