Rondom carnaval zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd.

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Daarom sluit het gemeentehuis op donderdag 28 februari om 12:00 uur.  Ook telefonisch is het gemeentehuis vanaf 12:00 uur niet meer bereikbaar
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 5 maart de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Vissen van De Doort overgeplaatst

4 december 2018
Vissen in de Doort
De vissen van De Doort zijn overgeplaatst naar een ander water. Het overplaatsen van de vissen is volgens de gemeente Echt-Susteren, Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, sportvisserij Limburg en de hengelsportvereniging Sint Jan uit Echt de enige manier om het afsterven van de vissen te voorkomen. Tegelijkertijd zijn de vijf organisaties gezamenlijk op zoek naar een structurele oplossing voor verdroging van de Doort, noodzakelijk om dit bijzondere gebied te behouden.

Wethouder Peter Ruijten:”De extreme droogte van afgelopen maanden heeft er toe geleid dat de beek Middelsgraaf, de belangrijkste waterbron voor de Doort, al ruim een half jaar droog staat. Het waterpeil in de Doort is daardoor fors gezakt. Samen met het Waterschap, WML , Sportvisserij Limburg , Staatsbosbeheer en de hengelsportvereniging Sint Jan uit Echt hebben we de afgelopen maanden verschillende opties onderzocht om water in de Doort te krijgen. Echter zowel het oppompen van grondwater, het aanvoeren van water uit andere beken, als het aanbrengen van schoon drinkwater leiden niet tot het gewenste resultaat. De grondwaterstand is te laag en de waterkwaliteit uit andere beken te slecht. Bovendien is de Doort zó droog dat het nagenoeg zeker is dat wanneer er ander water in de Doort wordt gepompt, dit weer grotendeels wegzijgt in de bodem. We gaan nu snel ,met alle partijen, kijken naar een structurele oplossing”.