Op maandag 22 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis zowel voor bezoekers als ook telefonisch gesloten. Ook de burgerlijke stand is op deze dag niet bereikbaar. Om die reden is de gemeente uitsluitend op afspraak extra geopend op dinsdag 23 april van 9:00 tot 13:00 uur. Alleen voor het afhalen van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunt u zonder afspraak terecht. Voor aangifte van geboorte en overlijden kunt u zich op dinsdagochtend melden aan de receptie op het gemeentehuis. Telefonisch is het gemeentehuis op dinsdag 23 april regulier te bereiken van 9:00 tot 17:00 uur.

Vissen van De Doort overgeplaatst

4 december 2018
Vissen in de Doort
De vissen van De Doort zijn overgeplaatst naar een ander water. Het overplaatsen van de vissen is volgens de gemeente Echt-Susteren, Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, sportvisserij Limburg en de hengelsportvereniging Sint Jan uit Echt de enige manier om het afsterven van de vissen te voorkomen. Tegelijkertijd zijn de vijf organisaties gezamenlijk op zoek naar een structurele oplossing voor verdroging van de Doort, noodzakelijk om dit bijzondere gebied te behouden.

Wethouder Peter Ruijten:”De extreme droogte van afgelopen maanden heeft er toe geleid dat de beek Middelsgraaf, de belangrijkste waterbron voor de Doort, al ruim een half jaar droog staat. Het waterpeil in de Doort is daardoor fors gezakt. Samen met het Waterschap, WML , Sportvisserij Limburg , Staatsbosbeheer en de hengelsportvereniging Sint Jan uit Echt hebben we de afgelopen maanden verschillende opties onderzocht om water in de Doort te krijgen. Echter zowel het oppompen van grondwater, het aanvoeren van water uit andere beken, als het aanbrengen van schoon drinkwater leiden niet tot het gewenste resultaat. De grondwaterstand is te laag en de waterkwaliteit uit andere beken te slecht. Bovendien is de Doort zó droog dat het nagenoeg zeker is dat wanneer er ander water in de Doort wordt gepompt, dit weer grotendeels wegzijgt in de bodem. We gaan nu snel ,met alle partijen, kijken naar een structurele oplossing”.