Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 24 juni aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Vissen van De Doort overgeplaatst

4 december 2018
Vissen in de Doort
De vissen van De Doort zijn overgeplaatst naar een ander water. Het overplaatsen van de vissen is volgens de gemeente Echt-Susteren, Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, sportvisserij Limburg en de hengelsportvereniging Sint Jan uit Echt de enige manier om het afsterven van de vissen te voorkomen. Tegelijkertijd zijn de vijf organisaties gezamenlijk op zoek naar een structurele oplossing voor verdroging van de Doort, noodzakelijk om dit bijzondere gebied te behouden.

Wethouder Peter Ruijten:”De extreme droogte van afgelopen maanden heeft er toe geleid dat de beek Middelsgraaf, de belangrijkste waterbron voor de Doort, al ruim een half jaar droog staat. Het waterpeil in de Doort is daardoor fors gezakt. Samen met het Waterschap, WML , Sportvisserij Limburg , Staatsbosbeheer en de hengelsportvereniging Sint Jan uit Echt hebben we de afgelopen maanden verschillende opties onderzocht om water in de Doort te krijgen. Echter zowel het oppompen van grondwater, het aanvoeren van water uit andere beken, als het aanbrengen van schoon drinkwater leiden niet tot het gewenste resultaat. De grondwaterstand is te laag en de waterkwaliteit uit andere beken te slecht. Bovendien is de Doort zó droog dat het nagenoeg zeker is dat wanneer er ander water in de Doort wordt gepompt, dit weer grotendeels wegzijgt in de bodem. We gaan nu snel ,met alle partijen, kijken naar een structurele oplossing”.