Vanwege de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen is het gemeentehuis op woensdag 20 maart 2019 gesloten voor bezoekers. Ook telefonisch is het gemeentehuis die dag niet bereikbaar. Uitsluitend het stembureau in het gemeentehuis is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Vlooienmarkt, rommelmarkt of snuffelmarkt

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U houdt de snuffelmarkt in een gebouw. Dit gebouw is voor publiek toegankelijk
  • In het bestemmingsplan staat dat u de snuffelmarkt mag organiseren

Als u een snuffelmarkt in een winkel wilt organiseren, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Voor een kleine snuffelmarkt hoeft u slechts een melding te doen.

Om een vergunning voor een snuffelmarkt aan te vragen, geeft u door:

  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Datum en tijd waarop u de snuffelmarkt wilt organiseren
  • Het aantal kramen

U geeft dit aan bij de aanvraag van de evenementenvergunning en de drank- en horecavergunning.

Wilt u een melding doen van een kleine snuffelmarkt? Gebruik dan onderstaand meldingsformulier.

pdf Meldingsformulier evenement (PDF, 490.99 KB)

Het aanvraag- of meldingsformulier stuurt u op naar de gemeente. U kunt het ook digitaal aanleveren als bijlage bij het contactformulier. Per post stuurt u het formulier naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt


Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst over uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.