Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 24 juni aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Voorbereiding voertuigen afvalinzameling 2020

15 oktober 2019
De afgelopen maanden zijn de inzamelvoertuigen van Icomes aangepast. De herkenning en registratie van de afvalcontainers is gereed voor de nieuwe inzameling die van start gaat op 1 januari 2020. Dit brengt nog wat kleine problemen met zich mee.

Welke problemen kunnen zich voordoen? 

In de afgelopen weken zijn de ophaalvoertuigen ingezet om de herkenbaarheid van de afvalcontainers te testen en dit heeft helaas geleid tot extra meldingen van niet opgehaald afval. Dit komt doordat de ophaalvoertuigen sommige containers niet herkennen. In z’n geval worden die containers niet geledigd. We hebben met Icomes afgesproken dat zij hier extra alert op zijn en dit controleren. Wordt uw container niet herkend en dus niet leeg gemaakt? Dan maakt Icomes hier een melding van en informeert u als inwoner hierover. Vervolgens nemen zij contact met u op zodat de containers alsnog worden geledigd en de niet-herkende containers bij de volgende ophaalbeurt wel worden herkend. 


Hoe kan dit? 

De oorzaken van dit ongemak komen voort uit de nauwkeurige afstelling van de voertuigen, maar ook omdat gestolen containers illegaal worden aangeboden, de registratiechips uit de containers zijn verwijderd of omdat afval wordt aangeboden dat niet in het restafval hoort zoals puin, sloopafval of elektrische apparaten. Hierdoor ontstaat er grote schade aan de inzamelvoertuigen, waardoor de inzameling moet worden gestopt om het voertuig te repareren. Hierdoor stagneert de inzameling van de resterende inzamelroute. Daarom controleert Icomes met regelmaat de inhoud van de restafval containers, dit in het belang van alle inwoners. 


Hoe kunt u problemen voorkomen? 

U kunt problemen met uw containers grotendeels voorkomen door het juiste afval aan te bieden of het ontbreken van de chip bij Icomes te melden. Zij zorgen voor gratis herstel en maken afspraken over de volgende inzameling. Voor vragen over niet opgehaald afval neemt u altijd contact op met Icomes via de telefonische helpdesk 0800- 0201043 of via info@icomes.nl