Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Vooroverleg of principeverzoek

Wanneer vooroverleg

 • Het vooroverleg is een informeel traject waarbij de gemeente uw bouwplannen vooraf toetst aan twee belangrijke wettelijke kaders: het bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand. Zo weet u of uw plannen haalbaar zijn of dat er nog enige aanpassing nodig is
 • Een vooroverleg is geen gesprek: u stuurt een brief aan de gemeente, samen met een aanvraagformulier vooroverleg en goede bouwkundige tekeningen
pdf Aanvraagformulier vooroverleg (PDF, 12.31 KB)

 Wanneer geen vooroverleg

 • Als u zeker weet dat u voor uw plannen geen omgevingsvergunning nodig hebt
 • Als uw plannen passen binnen het bestemmingsplan
 • Als u zeker weet dat u voor uw plannen geen welstandstoets nodig hebt

Wanneer principeverzoek

 • Als u een groter initiatief hebt (zoals bijvoorbeeld een bouwplan of gebruikswijziging) dat niet past in het geldende bestemmingplan, dan raden wij u aan om een principeverzoek in te dienen
 • Een principeverzoek houdt in dat u aan het college van burgemeester en wethouders verzoekt om een voorlopige uitspraak te doen over de haalbaarheid van uw (bouw)plan. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier principeverzoek
pdf Aanvraagformulier principeverzoek (PDF, 194.86 KB)

Aanvraag insturen

U kunt, nadat u telefonisch contact heeft opgenomen met de gemeente, voor een vooroverleg of principeverzoek een aanvraagformulier invullen en met een bijbehorende brief en stukken opsturen naar de gemeente. U mag dit ook digitaal aanleveren, met bijlages bij het contactformulier. Let op: het volstaat niet om alleen een contactformulier in te vullen.

Stuur het formulier met bijbehorende stukken per post naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt


Eindbrief

Op een vooroverleg ofwel een principeverzoek ontvangt u een eindbrief. Hierin staat bijvoorbeeld of er voor uw plannen een omgevingsvergunning kan worden verleend. Is dit een positief bericht dan kunt u vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen.


Meer informatie

Meer informatie over bouwen en verbouwen vindt u via het Omgevingsloket Online.

Vooroverleg

 • Voor het behandeling nemen van een vooroverleg worden leges in rekening gebracht ter hoogte van €118,25 (2021). Wij toetsen uw plannen dan aan het bestemmingsplan en leggen het zo nodig voor aan de omgevingscommissie (voorheen: welstandscommissie).
 • Voor het advies van de omgevingscommissie worden leges in rekening gebracht die afhankelijk zijn van de totale bouwsom (2021):
a. t/m € 25.000 € 118,05
b. € 25.000 t/m € 100.000 € 135,40
c. € 100.000 t/m € 250.000 € 163,10
d. meer dan € 250.000 € 200,20
 • Wilt u het plan daar toelichten? Dan kost dit € 60,60.
 • Op dit vooroverleg ontvangt u een eindbrief. Staat hierin een positief advies dan kunt u vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen. De hoogte van de leges hiervoor hangen af van de bouwkosten en of het plan al dan niet binnen de regels van het bestemmingsplan past. De tarieven hiervoor staan in de legesverordening.


Principeverzoek

De kosten van een principeverzoek zijn € 161,80 (2021).


Alle kosten vindt u in de legesverordening.