Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Op donderdag 20 februari is het gemeentehuis daarom gesloten. Telefonisch is het gemeentehuis bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur 
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 25 februari de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis 
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Vraag tijdig een evenementenvergunning aan

15 mei 2018
Het hele jaar door zijn in onze gemeente evenementen. Voor veel van deze evenementen is een vergunning nodig. Vaak gebeurt het aanvragen van een vergunning te laat, waardoor de vergunning niet verleend kan worden. Vraag daarom op tijd een evenementenvergunning aan.

Waarvoor is een vergunning nodig?

Een evenementenvergunning is nodig voor elke activiteit van vermaak, die voor publiek toegankelijk is. Voor kleine evenementen kan in sommige gevallen volstaan worden een melding.


Vergunning aanvragen

Een vergunning moet tijdig aangevraagd worden, aangezien de afhandeling (afhankelijk van het evenement) tot 12 weken kan duren. Daarna hebben inwoners tijdens de bezwaartermijn (van 6 weken) de mogelijkheid te reageren op de verleende vergunning. Meldingen moeten minstens 4 weken van tevoren worden ingediend. Meldingen kennen geen bezwaartermijn. De gemeente wil graag meewerken aan een snelle vergunningverlening. Dat kan alleen als vergunningen op tijd worden aangevraagd. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden mogelijk niet behandeld. Zonder vergunning kan een evenement niet plaatsvinden.


De aanvraag

Een evenementenvergunning kan aangevraagd worden via een aanvraagformulier. Voor het doen van een melding is een apart meldingsformulier. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gemeente via info@echt-susteren.nl of per post.


Waar u ook aan moet denken

Naast het aanvragen van een evenementenvergunning moet u ook andere zaken goed regelen voor uw evenement, zoals bijvoorbeeld verkeersregelaars. Dat kan via Stichting Menswel. Grote en middel grote evenementen moeten een veiligheids- en calamiteitenplan hebben. Let ook op dat er misschien nog andere zaken nodig zijn, zoals een melding op grond van het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’, een ontheffing ‘Drank- en Horecawet’ of een aantal verzekeringen.


Meer informatie

Wilt u meer weten over welke voorbereidingen nodig zijn voor uw evenement? Neem dan contact op met de gemeente door te bellen naar 0475 - 478 478 of mail naar info@echt-susteren.nl.