Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Waarom een nieuw afvalinzamelsysteem?

30 april 2019
Onderzoek naar restafval
Op dit moment blijkt dat in Echt-Susteren het merendeel van het restafval bestaat uit recyclebare afvalstromen. Hierdoor wordt onnodig veel recyclebaar afval verbrand. Dit wordt te duur, want de kosten voor het verbranden van afval worden ieder jaar door het Rijk verhoogd. Uiteindelijk zullen deze steeds hogere kosten moeten worden doorberekend aan de burger via de afvalstoffenheffing. Om deze verhoging te voorkomen, moet het herbruikbare afval uit het restafval. Dit is slechts haalbaar als we met zijn allen ervoor zorgen dat glas, textiel, GFT-afval , papier, blik, plastic en drankkarton niet meer in de grijze container terecht komen, maar apart worden afgevoerd. Afval scheiden wordt dus de komende jaren het motto en het nieuwe afvalinzamelsysteem speelt hierbij een belangrijke rol.

Wist u dat van de 203 kilo opgehaald afval (per inwoner) slechts 35 kilo daadwerkelijk restafval is? Ruim 92 kilo van de 203 kilo hoort eigenlijk in de GFT-bak, 12 kilo bij het oud papier voor de lokale verenigingen en 20 kilo kan in de PMD-zakken.

Waarom afval scheiden?

Om het afvalsysteem in Echt-Susteren betaalbaar te houden, is het van belang om goed te scheiden. Uit recent onderzoek is gebleken dat op dit moment nog te veel bruikbare afvalstromingen in de restafvalcontainer terechtkomen. Dit is zonde want stromingen zoals GFT-afval, glas, blik, plastic, drankkarton en papier kunnen we recyclen tot herbruikbare grondstoffen. Door deze stromingen beter te scheiden hoeft u minder vaak de restafvalbak aan te bieden. Dan wordt er ook minder restafval naar de verbrandingsoven gebracht en kan de afvalstoffenheffing zelfs zakken. Dit laatste is mogelijk met de komst van het nieuwe inzamelsysteem vanaf 2020. Bij dit systeem betaalt niet iedereen meer hetzelfde. Huishoudens die meer afval aanbieden gaan met het nieuwe systeem meer betalen. Mensen die goed scheiden en minder afval aanbieden kunnen zelfs minder gaan betalen dan nu. Het nieuwe inzamelsysteem heeft zich al in meer dan 100 Nederlandse gemeenten bewezen.


Wat gaat er veranderen in 2020?

1. De komst van PMD-zakken: Vanaf 2020 komt er een PMD-zak in plaats van de plastic heroeszakken. In de PMD-zak kunnen naast plastic verpakkingen, ook blik en drankkarton. Deze plastic zakken worden eens per 14 dagen opgehaald. Dat is dubbel zo vaak dan nu.

2.GFT-afval vaker ophalen: In 2020 wordt het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) nog steeds 1x per 14 dagen aan huis opgehaald. In de warme zomermaanden gebeurt dit vanaf 2020 zelfs iedere week. Dit omdat dan het aanbod hoger is en het afval sneller een onaangename reuk veroorzaakt. GFT-afval aanbieden is gratis. U kunt de bak dus ook aanbieden als deze niet vol is.

3.Restafval betalen per lediging: In 2020 wordt de restafvalbak nog steeds 1x per 14 dagen aan de straat opgehaald. Alleen gaat u dan betalen per keer dat u de restafvalbak aan de straat aanbiedt (dus niet per kilo). Is de restafvalbak niet vol? Zet hem dan ook niet aan de straat. Het tarief dat u uiteindelijk betaalt is opgebouwd uit een lager vast tarief en een variabel tarief dat bepaald wordt door het aantal keren dat u de grijze bak aanbiedt.

4.Meer oud papier scheiden: Het oud papier kunt u maandelijks wegbrengen naar een verzamelpunt in uw kern of naar een milieupark. Iedere maand wordt door een vereniging het oud papier in een aantal kernen aan huis opgehaald. Door uw oud papier naar een verzamelpunt van een vereniging te brengen, steunt u deze vereniging en het milieu! Wist u dat in Susteren aan de Pissummerweg altijd een oudpapiercontainer staat? Hier kunt u dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur (m.u.v. zondagen) uw oud papier naartoe brengen.

5.Ondergrondse containers: Het wegbrengen van glas en textiel kan in 2020 nog altijd bij een van de 17 ondergrondse containerparken die in iedere kern staan. Een deel van de containers waar nu drankkarton en blik in kunnen, worden in 2020 omgebouwd tot extra restafvalcontainers die met een afvalpasje gebruikt kunnen worden. Voor de rest van de ondergrondse containers wordt nog naar een oplossing gezocht.