Gewijzigde openingstijden
In verband met Hemelvaartsdag is op donderdag 13 mei 2021 het gemeentehuis gesloten.

Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De maatregelen worden wat losser. Blijf alert en houd anderhalve meter afstand, gebruik mondmaskers waar nodig en blijf handen wassen. We zijn er nog niet. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Wat gebeurt er met ons afvalsysteem? De meest gestelde vragen op een rij!

10 april 2019
restafval
Vorige maand hebben we jullie geïnformeerd over het besluit dat de raad heeft genomen over het veranderende afvalinzamelsysteem. Via sociale media kwamen we erachter dat dit onderwerp veel vragen bij onze inwoners opriep. Daarom zetten we de meest voorkomende vragen op een rijtje.

Waarom een ander afvalinzamelsysteem?

Met de invoering van het huidige afvalinzamelsysteem is het restafval de afgelopen jaren flink toegenomen. Restafval wordt verwerkt door het te verbranden. Dit verbranden is slecht voor het milieu, kost ieder jaar meer geld en er zitten vaak nog herbruikbare stoffen in die we onnodig verbranden zoals GFT-afval, glas en textiel. Als we het huidige systeem zouden aanhouden, gaat iedereen elk jaar steeds méér afvalstoffenheffing betalen. Om dit te voorkomen voeren we in 2020 een ander afvalinzamelsysteem in. Door de herbruikbare stromingen beter te scheiden, hebben we minder restafval en kunnen we dus samen geld besparen.


Hoe kunnen we dan besparen zodat we niet méér afvalstoffenheffing gaan betalen dan nu?

Dat is simpel, door goed te scheiden. Met het huidige systeem worden mensen die afval goed scheiden, niet extra beloond. Met het nieuwe systeem gaat iedereen een lager vast tarief van de afvalstoffenheffing betalen. De rest van het bedrag wordt opgebouwd aan de hand van het aantal keren dat u als inwoners de restafvalbak aan de straat zet. Deze zet u minder vaak aan de straat als u goed doet scheiden en dan kunt u dus geld besparen.


Welk doel heeft het nieuwe afvalinzamelsysteem?

Naar verwachting leiden de aanpassingen van het afvalinzamelsysteem tot minder restafval per inwoner. In 2020 verwachten we dat dit 130 kilo restafval per inwoner per jaar is en in 2021 wordt dit 110 kilogram per jaar. Nu produceren we nog 210 kilo (!) per inwoner per jaar. Dit is enorm veel. Deze doelstellingen betekenen niet dat we de restafvalbakken gaan wegen. Aan de hand van het afval dat we ophalen, meten we of we bovenstaande doelstellingen halen.


Wanneer wordt het nieuwe afvalinzamelsysteem ingevoerd?

Vanaf 1 januari 2020 voeren we het nieuwe afvalinzamelsysteem in. Dit is de eerste stap van een meerjarenplan. Dit betekent dat we in 2021 de tweede stap gaan zetten om het restafval zoveel mogelijk terug te dringen. Deze tweede stap is afhankelijk van de resultaten van de eerste stap in 2020. Over eventuele vervolgstappen worden jullie in de loop van 2020 geïnformeerd.


Wat gaat er veranderen?

1. Er komt een PMD-zak (in plaats van de huidige plastic heroes-zakken) waar plastic, blik en drankkartons samen in mogen.

2. Het GFT-afval en de PMD-zakken worden vaker opgehaald.

3. De kosten voor het aanbieden van de restafvalbak aan de straat worden per keer berekend.

4. De afvalstoffenheffing gaat hierdoor, voor de mensen die zorgvuldig scheiden, niet omhoog maar kan zelfs omlaag gaan.


Dus we gaan niet per kilo betalen?

Nee, het gewicht heeft geen invloed op het bedrag dat u gaat betalen. Het gaat echt om het aantal keren dat u de restafvalbak aanbiedt aan de straat om deze te legen. Het is dan ook aan te raden om de restafvalbak alleen aan te bieden als deze ook daadwerkelijk vol is en vrij van recyclebare grondstoffen. Dit geldt niet voor de groene GFT-afvalbak. Deze zet u gratis aan de straat, of deze nu vol is of niet. Dit om overlast en stank te voorkomen.


Hoe vaak wordt het afval in 2020 opgehaald?

1. De PMD-zakken worden 1x per 14 dagen aan huis opgehaald. Dit is dubbel zo vaak als dat de plastic zakken nu worden opgehaald.

2.Het GFT-afval wordt in zes zomermaanden iedere week aan huis opgehaald. In de winter wordt dit, zoals u nu ook gewend bent, 1x per 14 dagen aan huis opgehaald.

3.Het restafval wordt in eerste instantie nog steeds 1x per 14 dagen aan huis opgehaald.


Hoe vaak kan de restafvalbak per jaar aan de straat worden gezet zodat u evenveel betaalt als nu?

U kunt op dit moment uitgaan van een richtlijn tussen de 8 á 9 keer per jaar om op hetzelfde bedrag uit te komen als nu. Zet u de bak minder vaak aan de straat? Dan gaat u besparen. In de raadsvergadering van 6 juni 2019 worden de bedragen definitief vastgesteld. Daarna kunnen we hier concreet een antwoord op geven.


Wat gebeurt er met de ondergrondse containers?

Met de komst van de PMD-zak die we aan huis ophalen verhogen we het serviceniveau en worden de ondergrondse containers voor blik en drankkartons overbodig. Daarom worden deze omgebouwd tot afvalcontainers die jullie met behulp van een afvalpas (tegen betaling) 24 uur per dag kunnen gebruiken. Zo kunnen mensen met meer afval dit toch kwijt.


Hoe zit het dan met huishoudens met luiers?

Op dit moment worden diverse opties onderzocht.


Behouden inwoners met weinig inkomen de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing?

Iedereen die op dit moment gebruik maakt van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, kan hier gebruik van blijven maken. Wellicht in een andere (nog nader te bepalen) vorm.