Wegonderhoud

8 augustus 2018
De gemeente Echt-Susteren heeft voor 2018 Mouwrik Waardenburg opdracht gegeven voor wegonderhoud. Deze werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd en dat wil zeggen dat er op diverse locaties, asfalt- en kleinere bestratingsherstelwerkzaamheden gaan plaats vinden.

De locaties

Het gaat om werkzaamheden in de Peutenweg, Edisonweg en de Röntgenweg in Echt en aan de Posterholtlaan, Landsheerlaan, Poorterslaan, Schoutlaan en Shutterslaantje in Susteren.


Planning

Volgens planning start de aannemer op dinsdag 14 augustus met de werkzaamheden en worden deze afgerond op vrijdag 7 september. Alle werken worden per straat uitgevoerd en afgewerkt en de direct aanwonenden in deze straten worden door de aannemer, per weggedeelte, geïnformeerd. Deze bewonersbrief zal minimaal 3 werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden worden bezorgd. Het aanbrengen van asfalt bij de Edisonweg en de Röntgenweg te Echt wordt gepland in de nachtelijke uren.


Verkeersmaatregelen.

Door de aannemer worden de werkvakken afgezet om de werkzaamheden voor iedereen snel en veilig te kunnen uitvoeren. Verder wordt er door de aannemer, daar waar nodig, een tijdelijke omleidingsroute aangegeven voor die periode. Tijdens al deze werkzaamheden is het mogelijk dat er enige verkeershinder kan ontstaan. De aannemer zal proberen dit tot een minimum te beperken.

Voor nadere algemene informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Gehlen. (tel. 0475-478478), Team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Echt-Susteren.