Wethouder A.M.C (Marian) Bruijsten-van de Berg

Marian Bruysten

5e loco burgemeester
DES
m.bruijsten@echt-susteren.nl

Portefeuille

  • Jongerenbeleid
  • Jeugdzorg
  • Armoedebeleid
  • Welzijn (cultuur en subsidies)
  • Volksgezondheid (incl. GGD)
  • Leerlingenvervoer
  • Leerplicht
  • Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
  • Volwasseneneducatie
  • Speeltuinen