Gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen

 • 20 december 2018 is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet meer bereikbaar i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
 • 24 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
 • 25 en 26 december 2018 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. eerste en tweede kerstdag.
 • 31 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
 • 1 januari 2019 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag.
 • 2 januari 2019 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 11:00-17:00 uur.

Wethouder A.M.C (Marian) Bruijsten-van de Berg

Marian Bruysten

5e loco burgemeester
DES
m.bruijsten@echt-susteren.nl

Portefeuille

 • Jongerenbeleid
 • Jeugdzorg
 • Armoedebeleid
 • Welzijn (cultuur en subsidies)
 • Volksgezondheid (incl. GGD)
 • Leerlingenvervoer
 • Leerplicht
 • Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Volwasseneneducatie
 • Speeltuinen