Wethouder drs. G.H.C. (Geert) Frische

Geert Frische

2e loco burgemeester
CDA
g.frische@echt-susteren.nl

Portefeuille

  • Gebiedsontwikkeling Sint Joost, Koningsbosch en Mariahoop
  • Leisurepark ‘In de Bandert’;
  • Financiën en belastingen;
  • Participatie;
  • Wmo;
  • Economische zaken (excl.  ondernemers centra Echt en Susteren);
  • Bedrijventerreinen en OML;
  • Inkoop & aanbestedingsbeleid;
  • Sportbeleid en accommodaties.

Contact

Wilt u in contact komen met de wethouder? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via kabinet@echt-susteren.nl of 0475 478 478.