Wethouder drs. ing. H.E.J.M. (Hub) Meuwissen

hub_meuwissen

4e loco burgemeester
PNES
h.meuwissen@echt-susteren.nl

Portefeuille

 • Gebiedsontwikkeling Pey;
 • Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en implementatie Omgevingswet;
 • Milieubeleid en duurzaamheid;
 • Water- en bodembeleid;
 • Verbreding A2;
 • Dagelijks bestuur MER;
 • Afvalbeleid en afvalinzameling;
 • Vergunningverlening Wabo;
 • Omgevingsdienst MER en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD);
 • Project ontwikkeling Nedcar;
 • Project Bocage.