Wethouder drs. P.H.J. (Peter) Pustjens

peter_pustjens_cda.jpg

1e loco burgemeester
CDA
p.pustjens@echt-susteren.nl

Portefeuille

 • Gebiedsontwikkeling Susteren e.o.
 • Project Centrumplan en ondernemersoverleg Susteren;
 • Volkshuisvesting;
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Grond- en pachtzaken
 • MIP
 • Onderwijs & bibliotheekwerk;
 • Museum- en monumentenbeleid;
 • Landschapspark Susteren;
 • Groenbedrijf;
 • Reconstructie platteland
 • Beleid natuur en landschap

Contact

Wilt u in contact komen met de wethouder? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via kabinet@echt-susteren.nl of 0475 478 478.