Wie kan mijn gegevens inzien?

6 november 2018
wie kan mijn gegevens inzien? BRB
Verschillende overheidsinstanties maken gebruik van de basisregistratie personen (BRP) van gemeenten om hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Echter kunnen ook andere organisaties de gemeente verzoeken om uw gegevens uit de BRP in te zien. Wilt u dat liever niet? Dan kunt u de gemeente vragen om geheimhouding.

Wat is de BRP?

In de basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het is van groot belang dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de gemeente. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen.


Wie heeft toegang tot de BRP?

Deze gegevens worden door de gemeente verzameld en veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen (voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken). Welke informatie aan deze instanties mag worden verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw gegevens zijn verstrekt uit de BRP? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente. Dit heet inzagerecht. Hiervoor dient u zich te legitimeren.


Verzoek geheimhouding indienen

De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden (van overheidsinstanties) kunt u niet voorkomen omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen ook andere instanties de gemeente vragen om uw BRP gegevens. Wilt u dit niet? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw gegevens (op grond van artikel 2.59 van de Wet BRP). Dit doet u door speciale formulieren op www.echt-susteren.nl in te vullen en uzelf te legitimeren. De geheimhouding heeft dan betrekking op verplichte derden (zoals een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wilt uitbrengen) en aan vrije derden (niet voor commerciƫle instellingen zoals sportverenigingen of particulieren).