Rondom carnaval zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd.

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Daarom sluit het gemeentehuis op donderdag 28 februari om 12:00 uur.  Ook telefonisch is het gemeentehuis vanaf 12:00 uur niet meer bereikbaar
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 5 maart de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Wie mag stemmen voor de waterschapsverkiezingen

Het recht om te mogen stemmen heet kiesrecht. Niet iedereen mag stemmen voor iedere verkiezing. Ook voor de waterschapsverkiezingen gelden voorwaarden.

De voorwaarden om te mogen stemmen voor waterschapsverkiezingen (het actief kiesrecht) zijn:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU). Of u heeft een geldige verblijfsvergunning
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt

Nederlanders in het buitenland

Verblijft u tijdelijk in het buitenland en kunt u daarom uw stem voor de waterschapsverkiezingen niet zelf uitbrengen? U kunt iemand een volmacht geven om voor u te stemmen. Woont u in het buitenland (en staat u dus niet meer ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP))? Dan kunt u niet stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

Niet-Nederlandse inwoners

In bepaalde gevallen mogen Niet-Nederlandse inwoners hun stem uitbrengen voor de waterschapsverkiezingen. Alle informatie hierover vindt u op de website van de Kiesraad.