Op maandag 22 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis zowel voor bezoekers als ook telefonisch gesloten. Ook de burgerlijke stand is op deze dag niet bereikbaar. Om die reden is de gemeente uitsluitend op afspraak extra geopend op dinsdag 23 april van 9:00 tot 13:00 uur. Alleen voor het afhalen van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunt u zonder afspraak terecht. Voor aangifte van geboorte en overlijden kunt u zich op dinsdagochtend melden aan de receptie op het gemeentehuis. Telefonisch is het gemeentehuis op dinsdag 23 april regulier te bereiken van 9:00 tot 17:00 uur.

Wie mag stemmen voor de waterschapsverkiezingen

Het recht om te mogen stemmen heet kiesrecht. Niet iedereen mag stemmen voor iedere verkiezing. Ook voor de waterschapsverkiezingen gelden voorwaarden.

De voorwaarden om te mogen stemmen voor waterschapsverkiezingen (het actief kiesrecht) zijn:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU). Of u heeft een geldige verblijfsvergunning
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt

Nederlanders in het buitenland

Verblijft u tijdelijk in het buitenland en kunt u daarom uw stem voor de waterschapsverkiezingen niet zelf uitbrengen? U kunt iemand een volmacht geven om voor u te stemmen. Woont u in het buitenland (en staat u dus niet meer ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP))? Dan kunt u niet stemmen voor de waterschapsverkiezingen.

Niet-Nederlandse inwoners

In bepaalde gevallen mogen Niet-Nederlandse inwoners hun stem uitbrengen voor de waterschapsverkiezingen. Alle informatie hierover vindt u op de website van de Kiesraad.