Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Wijk Cristina (Nieuwstadt) kanshebber voor PAW subsidie

22 oktober 2021
Informatieavond aardgasvrije wijken
Gemeente Echt-Susteren heeft de mogelijkheid om één kern of wijk aan te melden voor de Rijkssubsidie ‘Programma Aardgasvrije Wijken’ (PAW). Naar aanleiding van een wijkanalyse en een enquête in augustus bleek dat de wijken Cristina (Nieuwstadt), In de Mehre (Susteren) en Maria Hoop het meest kansrijk zijn om de subsidie binnen te halen. Op 28 september 2021 organiseerde de gemeente een informatieavond voor deze drie wijken. Na deze drukbezochte informatieavond is Cristina als meest kansrijke wijk gekozen om in aanmerking te komen voor de PAW susbsidie. Deze winter start de gemeente in Cristina met het monitoren van het energieverbruik in huis. In het eerste kwartaal van 2022 wordt duidelijk of gemeente Echt-Susteren, en daarmee de wijk Cristina, in aanmerking komt voor de rijkssubsidie PAW.

In de Mehre en Maria Hoop

De gemeente wil graag ook in In de Mehre (Susteren), Maria Hoop en andere wijken aan de slag. Voor In de Mehre is het relatief gemakkelijk om te verduurzamen omdat het hier gaat om nieuwere woningen. De verwachting van de gemeente is dat het hier ook zonder PAW subsidie lukt om de wijk te verduurzamen. De gemeente zal daarom inwoners van deze wijk faciliteren bij het verduurzamen van hun woning. Maria Hoop is, door de verschillende warmteoplossingen, de meest complexe wijk van alle drie. De gemeente wil in deze wijk geïnteresseerde inwoners faciliteren en Maria Hoop meenemen in de nationale isolatiecampagne van volgend jaar.


Isolatiecampagne 2022

Alle inwoners van gemeente Echt-Susteren kunnen vanaf volgend jaar gebruik maken van de nationale isolatiecampagne. Deze start in de loop van 2022.