Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari volledig gesloten. Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt een uitzondering gemaakt. Deze aangiftes kunt u op dinsdag 25 februari tussen 11.00 en 12.00 uur doen in het gemeentehuis. Houd rekening met de carnavalsoptochten door de Nieuwe Markt vrij van auto's te houden.

Woningbouw Nieuwstadt

28 mei 2019
peter pustjens en renzo goessens
De afgelopen maanden hebben projectontwikkelaar Mulleners en het gemeentebestuur overleg gevoerd over een herontwikkeling van de oude schoollocatie in Nieuwstadt voor woningbouw.

De afspraken hierover zijn vastgelegd in een overeenkomst. Het is de bedoeling om een mix van gezinswoningen en levensloopbestendige woningen te realiseren. Daarnaast worden een aantal kavels voor eigenbouwers uitgegeven. Tijdens een nog te plannen bijeenkomst zullen de inwoners van Nieuwstadt geïnformeerd worden over deze plannen.


Projectwethouder Peter Pustjens: ’’De afgelopen jaren zijn al veel mooie projecten in Nieuwstadt gerealiseerd. Denk aan de renovatie van het gemeenschapshuis, de realisatie van park Krekelzank en de woningen in Witham. Daarnaast worden een aantal wegen heringericht en wordt binnenkort ook het centrum aangepakt. Met het woningbouwplan op de oude schoollocatie wordt opnieuw een impuls gegeven aan de toekomstbestendigheid en de leefbaarheid van Nieuwstadt.’’