Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 24 juni aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Woningmarktonderzoek

1 november 2018
piushof
Zeven gemeenten in Midden-Limburg, waaronder Echt-Susteren, werken samen om voldoende en geschikte huisvesting voor alle inwoners te realiseren. Hiervoor hebben deze gemeenten een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de woningmarkt de komende jaren wordt gedomineerd door 75-plussers, die zelfstandig blijven wonen. De grootste woningbehoefte ligt hierdoor bij appartementen met lift en levensloopbestendige woningen.

Waarom een woningmarktonderzoek?

De samenwerkende gemeenten zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Samen hebben wij in december 2014 de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg vastgesteld voor de periode van 2014-2017. Om de structuurvisie te kunnen actualiseren om zo voldoende huisvesting te realiseren, heeft in de zeven gemeenten een woningmarktonderzoek plaatsgevonden door een extern bureau. Elke gemeente heeft daarbij een aanvullend verdiepingsonderzoek laten uitvoeren voor de kernen van de gemeente. Zo kregen we inzicht in de gewenste woningkwaliteit. Ook zijn in het onderzoek een aantal prognoses opgenomen waarmee de hoeveelheid nog te bouwen woningen is bepaald. Het totaalplaatje van kwantitatieve en kwalitatieve behoeften vormt nu een goede basis voor de actualisatie van het woonbeleid in Echt-Susteren.


Samenvatting regionale onderzoeksresultaten

  • De woningvoorraad in Midden-Limburg bestaat voor 68 % uit koopwoningen en voor 32 % uit huurwoningen;
  • Het aantal huishoudens neemt tot 2029 nog toe met 2.600 huishoudens. Dan is de top in Midden-Limburg bereikt. Als gevolg van deze groei neemt de vraag naar woningen nog toe. De groei bestaat voornamelijk uit 1-pesoonshuishoudens en ouderenhuishoudens;
  • Ongeveer 27 % van de huishoudens heeft aangegeven te willen verhuizen, (meer dan de helft wil in dezelfde woonplaats blijven wonen);
  • De leegstand is afgenomen van 3,7 % (1-1-2014) naar 3,0 % (1-1-2017).
  • De grootste behoefte bestaat uit appartementen met lift en grondgebon-den seniorenwoningen, zowel in de sociale huursector als in de koopsector;
  • Overschotten ontstaan in appartementen zonder lift en rij/hoekwoningen in de sociale huursector alsmede rij/hoekwoningen en 2-onder-1-kap-woningen in de koopsector. Een groot aandeel van de huishoudens behoort tot de sociale doelgroep. Uit het woningmarktonderzoek blijkt dat 48% van de huishoudens tot de sociale doelgroep behoort (inkomen tot €36.165,-). Hier van behoort 68% tot de primaire doelgroep die in aanmerking komt voor huurtoeslag;
  • Het aandeel jongerenhuishoudens (tot 30 jaar) neemt tot 2030 af met 13 % (930 huishoudens);
  • Het aandeel huishoudens in de middengroep (30-65 jaar) neemt tot 2030 af met 11 % (6.960 huishoudens);
  • Het aandeel oudere huishoudens neemt toe. Ongeveer een derde van alle huishoudens is 65 jaar en ouder (aantal 33.600 per 1-1-2017). Het aandeel zal tot 2030 toenemen met 30 % (10.500 huishoudens). Met name het aantal zelfstandig wonende 75-plussers neemt met 51 % toe (8.100 huishoudens).

Wat zijn de resultaten in Echt-Susteren?

De uitkomsten van het lokale woningmarktonderzoek in de gemeente Echt- Susteren zijn voor wat betreft de trends en woonwensen vergelijkbaar met die van het regionale woningmarktonderzoek. Wat betreft de kwantitatieve behoefte geven de prognoses uit 2017 aan dat in Echt-Susteren het aantal huishoudens sneller daalt dan in de overige gemeenten in Midden-Limburg. Dit betekent dat de benodigde hoeveelheid woningen in Echt-Susteren ook sneller in omvang afneemt. De gemeente Echt-Susteren zal hiermee in haar woonbeleid rekening moeten houden.


Vragen

De onderzoeksrapporten, zowel op regionaal als gemeentelijk niveau inclusief de uitkomsten per kern vindt u hier terug. Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen? Dan kunt u een mail sturen naar info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr. H. Heijman of ons bellen via 0475 478 478.