Gewijzigde openingstijden
In verband met Hemelvaartsdag is op donderdag 13 mei 2021 het gemeentehuis gesloten.

Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De maatregelen worden wat losser. Blijf alert en houd anderhalve meter afstand, gebruik mondmaskers waar nodig en blijf handen wassen. We zijn er nog niet. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Zonneweide in Susteren voor Waterschapsbedrijf Limburg

11 april 2019
Zonneweide in Susteren
Het afvalwater van Limburg wordt nu, met de realisatie van 4.400 zonnepanelen in Susteren, nog duurzamer gezuiverd door Waterschapsbedrijf Limburg (WBL).

Duurzame zuivering van afvalwater

De zonneweide in Susteren (nabij de rioolwaterzui-veringsinstallatie) is officieel in werking. Maar liefst 4.400 zonnepalen wekken in totaal ca. 1,5 miljoen kWh duurzame energie op. Hiermee vermijdt WBL een CO2-uitstoot van 1.000 ton per jaar! Dit is een mijlpaal voor het bedrijf dat actief bezig is met het verduur-zamen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op dit moment heeft WBL 11 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg voorzien van zonnepanelen.


Samenwerking tussen Echt-Susteren en WBL

De gemeente Echt-Susteren en Waterschapsbedrijf Limburg willen samen verdere duurzaamheidsmogelijkheden verkennen. Denk hierbij aan mogelijkheden op het gebied van zonne- en windenergie. Waterschapsbedrijf Limburg gaat onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om met de opgewekte duurzame ener-gie waterstofgas te produceren als alternatief voor aardgas in de slibdrooginstallatie in Susteren. Daarnaast willen beide partijen onderzoeken welke vergaande samenwerking mogelijk is bij onderhoud en beheer van riolering, gemalen en regenwaterbuffers. Wethouder Hub Meuwissen over de samenwerking: "Wij zijn blij dat we samen met het Waterschapsbedrijf Limburg de intentie hebben uitgesproken om onze gemeente samen te verduurzamen. Alleen door sa-men met bedrijven en particulieren op te trekken kun-nen we bijdragen aan de energiedoelstellingen zoals deze landelijk bepaald en in onze Energievisie en uit-voeringsprogramma 2018-2022 verankerd zijn."


Over Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg en zorgt op basis van de Toekomstvisie 2030 voor de realisatie van de trans-port- en zuiveringstaak van afvalwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend! Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water. Om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen of voor de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat water verdwijnt vervolgens in het riool. Waterschaps bedrijf Limburg (WBL) transporteert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar 17 rioolzuiveringsinstallaties. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geven ze jaarlijks ca. 150.000 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Het restproduct (ca.100.000 ton zuiveringsslib) wordt gedroogd en hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten.