Aangepaste openingstijden in mei en juni

Klik hier voor een overzicht van de aangepaste openingstijden in mei en juni.

Bodeminformatie

De kwaliteit van de bodem van verschillende gebieden binnen de gemeente Echt-Susteren is vastgelegd in de bodemkwaliteitskaart. Inzicht in de bodemkwaliteit is onder meer van belang in verband met hergebruik van grond.

Via het bodemloket kunt u provinciale bodeminformatie opzoeken over de gemeente Echt-Susteren.

Bodemkwaliteit bij grondtransacties en aanwezigheid ondergrondse tanks

Soms heeft u bij grondtransacties informatie over de kwaliteit van de bodem nodig. Deze informatie kunt u bij de gemeente opvragen via het contactformulier. Zo kunt u vragen of:

  • Er bodemonderzoeken zijn uitgevoerd
  • Er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden
  • Er ter plaatse bodemverontreiniging bekend is

Ook informatie over de aanwezigheid van ondergrondse tanks bij particulieren kunt u via het contactformulier opvragen. In uw (digitale) aanvraag staat in ieder geval:

  • Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer
  • Een kadastrale aanduiding of adres van het perceel waarvan u informatie wenst
  • Welke informatie u wenst

Wilt u meer weten over de bodemkwaliteit en grondverzet? Neem contact op met de gemeente.