Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Privacyverklaring gemeente Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren verwerkt uw persoonsgegevens om wettelijke en publieke taken goed uit te kunnen voeren. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom verwerken wij uw gegevens?

De gemeente Echt-Susteren heeft wettelijke en publieke taken en verplichtingen. Om deze taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt of verhuist naar onze gemeente, dan gebruikt de gemeente daarbij uw persoonsgegevens. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, aanvragen van een vergunning, veiligheid en zorg verwerkt de gemeente persoonsgegevens.


Welke gegevens verwerken wij van u?

De gemeente Echt-Susteren verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en/of adres, maar ook het Burgerservicenummer en/of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid als dat noodzakelijk is. De gemeente verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op onze wettelijke en publieke taken en verplichtingen. De gemeente verwerkt deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze wettelijke en publieke taken en verplichtingen.


Hoe komen wij aan uw gegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij in sommige gevallen hiervoor systemen mogen raadplegen. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP) of andere informatiesystemen. Soms ontvangen wij persoonsgegevens van andere partijen of wisselen wij gegevens met hen uit.

Wanneer gegevens van u nodig zijn voor diensten die niet onder een wettelijke verplichting of een overheidstaak vallen, vragen wij uw toestemming voor het verkrijgen en gebruiken van uw gegevens. Ook dan leggen wij u uit waarom die gegevens nodig zijn en met wie wij uw gegevens eventueel delen. U wordt er op gewezen dat u in zo’n geval niet verplicht bent om uw gegevens te verstrekken. U mag uw toestemming altijd weer intrekken.


Wat zijn uw rechten?

U heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de meeste gevallen de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

  • Recht van inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG)
  • Recht van correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG)
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG)
  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG)
  • Recht op dataportabiliteit (het doorgeven van uw persoonsgegevens) (artikel 20 AVG)
  • Recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking (artikel 21 AVG)

Verzoek indienen

Indien u gebruik wilt maken van één van deze rechten kunt u daartoe een verzoek indienen door  schriftelijk contact met ons op te nemen. Als u ons mailt of schrijft moet u zich komen identificeren aan de balie van de gemeente voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen.

U kunt ook via DigiD een verzoek indienen met deze link: Contact opnemen met DigiD. Hier kunt u inloggen met uw DigiD-code. Kies bij “Soort onderwerp” voor “Vraag” en vul bij het onderwerp één van bovenstaande rechten in en bij “Omschrijving” een specificatie van uw verzoek. Bij een aanvraag via DigiD hoeft u zich niet meer te identificeren aan de balie.


Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over het handelen van de gemeente bij het omgaan met uw privacy of het verwerken van uw persoonsgegevens? Of vindt u dat de gemeente ten onrechte uw persoonsgegeven heeft verwerkt? Dan kunt u hier een klacht indienen bij de gemeente.


Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente houdt toezicht op de waarborging van uw privacy rechten bij de gemeente Echt-Susteren. Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een melding doen van een (vermoeden van) een datalek of privacy misstanden? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via het mailadres fg@echt-susteren.nl.