Gemeente Echt-Susteren is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij vinden het belangrijk dat online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. Wij besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie.

Onze websites en apps

Hieronder vindt u de websites die vallen onder gemeente Echt-Susteren of leveranciers waarmee we samenwerken.

Diensten en leveranciers

Om onze dienstverlening goed en efficiënt mogelijk te maken, maken wij gebruik van meerdere digitale diensten van diverse leveranciers. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een uittreksel of het doorgeven van een melding.

Samenwerkingen en partners

Wij werken samen met enkele partners. Omdat wij onze inwoners doorverwijzen naar deze websites vinden we het belangrijk dat onze partners werken aan toegankelijkheid. Zij voeren vaak zelf een toegankelijkheidsonderzoek uit en stellen dat onderzoek beschikbaar.

Bekijk hier een overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen(externe link) van gemeente Echt-Susteren. Hier kun je ons dashboard(externe link) inzien.

Dienstverlening

Ons doel is een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Informatie over de gemeente Echt-Susteren, gemeentelijk beleid en gemeentelijke producten en diensten vindt u op deze website. Als u een mail ontvangt die niet voor u bestemd is, vragen wij u de e-mail terug te sturen naar de afzender en de e-mail te verwijderen. 

Is bepaalde informatie voor u niet toegankelijk of komt u iets tegen wat niet juist is? Stuur een e-mail met uw vraag of opmerking naar info@echt-susteren.nl onder vermelding van 'Toegankelijkheid' of bel ons via 0475 478 478.

Toegankelijkheidsverklaring gemeente Echt-Susteren

De toegankelijkheid van deze site is gewaarborgd, doordat de webrichtlijnen(externe link) van de overheid zo goed mogelijk worden gevolgd. Zie hieronder onze huidige toegankelijkheidsverklaring.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Echt-Susteren. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.(externe link)

Toegankelijk blijven

Wij nemen de volgende maatregelen om de website digitale toegankelijkheid te houden:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Melden: we vragen bezoekers van onze website eventuele bijzonderheden te melden.
  • Software: We gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Pdf-bestanden

Niet alle PDF-bestanden op onze website zijn op dit moment volledig toegankelijk. De PDF-bestanden op de website worden onderzocht en aangepast op toegankelijkheid. Daarnaast wordt bekeken hoe het aantal PDF’s op onze website verminderd kan worden. Wij streven ernaar om onze PDF bestanden toegankelijk te kunnen aanbieden op onze website.

Leveranciers

Op onze website verwijzen we naar andere websites of applicaties, zoals afspraak maken, afvalkalender, en het raadsinformatiesysteem. Niet al deze websites voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Wij zijn in gesprek met de leveranciers om zaken volledig toegankelijk te maken.

Overige websites

We laten websites regelmatig toetsen door een speciale organisatie. Met de punten die beter kunnen gaan we aan de slag. Hoe ver we daarmee zijn is per website terug te lezen in de Toegankelijkheidsverklaring. Deze staan in het landelijke Dashboard Toegankelijkheidsverklaringen(externe link).