Kunst en cultuur zijn een onmisbare motor van de gemeenschap. Genieten van het kunst- en cultuuraanbod moet voor iedereen mogelijk en toegankelijk zijn.

Dankzij cultuur kunnen mensen zich uiten, creativiteit en talenten ontwikkelen. Dat kan op verschillende terreinen zoals muziek, dans en drama. De gemeente wil dat inwoners alle vormen van cultuur kunnen beleven en vooral jonge kinderen in aanraking laten komen met kunst en cultuur.
Het cultuurbeleid wordt uitgevoerd door Menswel: stichting voor cultuureducatie(externe link), muziekonderwijs en organisatie van de cultuurzomer. Verenigingen en organisaties kunnen subsidies aanvragen. Lees hier meer over de subsidiemogelijkheden.

Bekijk voor meer informatie, kunst in de openbare ruimte en de culturele agenda op de website van Cultuur Echt-Susteren(externe link).

Cultuureducatie

De leerlingen van basisscholen in Echt-Susteren (ruim 100 klassen) ontdekken cultuurvormen zoals dans, muziek, theater en beeldende kunst tijdens het lesprogramma Kunstmenu. Ook wordt aandacht besteed aan nieuwe media en cultureel erfgoed. Daarnaast is er een Platform Cultuureducatie met vertegenwoordigers van basisscholen, Connect College, Klankbordgroep Cultuur en cultuurinstellingen. Het platform helpt mee met het realiseren van een kwalitatief kunstmenu voor het onderwijs.

Cultuurzomer en Sjarabang

Tijdens de Cultuurzomer staat Echt-Susteren bol van de culturele activiteiten, zoals exposities en een Open Podium voor jong talent. Een onderdeel van de Cultuurzomer is Sjarabang(externe link). Inwoners van elke kern kunnen een tijdelijk kunstwerk maken, dat uitdrukking geeft aan het specifieke karakter van het dorp en zijn inwoners. De verschillende kunstwerken worden via een speciale fietsroute aan elkaar verbonden.
Ga voor meer informatie over cultuur in Echt-Susteren naar www.cultuurechtsusteren.nl(externe link).