Schuldhulp voor ondernemers

Groeien de schulden u boven het hoofd en weet u niet meer hoe u verder moet? Weet dat u er niet alleen voor staat. Door IMK wordt hulp geboden aan ondernemers.

Wat houdt schuldhulp voor ondernemers in?

Nadat u zich heeft aangemeld, neemt een adviseur van het IMK contact met u op. Hierna levert u uw financiële stukken aan. Het IMK gaat vervolgens aan de slag een financiële inventarisatie van u en uw bedrijf te maken. Als die inventarisatie er is, wordt het plan van aanpak met de vervolgroute besproken. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit herfinanciering, het indienen van een Bbz-aanvraag of het regelen van een WHOA-traject. Daarbij is sprake van maatwerk.

Meer over de MKB-schuldenroute