Burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente. Van links naar rechts: gemeentesecretaris Guus van Balkom, wethouder Hub Meuwissen, wethouder Inge Minkenberg, wethouder Peter Pustjens, burgemeester Jos Hessels, wethouder Geert Frische, wethouder Kim Leurs en kabinetschef Dominique Lebens.

Bekijk samenstelling en portefeuilleverdeling verdeling van het college(externe link)

Besluitenlijsten

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze vergadering is niet openbaar. De genomen besluiten worden wel openbaar gemaakt.

Bekijk de besluitenlijsten(externe link)

Contact burgemeester en wethouders

Wilt u in contact komen met onze burgemeester of wethouders? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via kabinet@echt-susteren.nl of 0475 478 478.

Nevenfuncties en coalitieakkoord

Bekijk het overzicht van nevenfuncties van de collegeleden en het huidige coalitieakkoord.