Servicecentrum MER

De gemeentelijke overheid krijgt steeds meer taken opgelegd vanuit de landelijke en provinciale overheid. Ook zijn de wensen van de inwoners de laatste jaren gegroeid: zij willen snel, volledig en via ieder kanaal (fysiek, maar ook telefonisch en digitaal) geholpen worden. Om aan deze eisen te voldoen en kwaliteit te blijven bieden, werken steeds meer kleinere gemeenten nauw samen. De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen zijn een samenwerking aangegaan in een gemeenschappelijke regeling. Er wordt samengewerkt op het gebied van Omgevingsdienst (handhaving, toezicht en vergunningverlening) en Sociaal Domein (Wmo, jeugdhulp en participatie). Voor de klant verandert er niets. De gemeente blijft het aanspreekpunt voor de inwoners en ondernemers.


Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER bestaat uit de colleges van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar. Burgemeester Strous van de gemeente Maasgouw is voorzitter van het Algemeen Bestuur.