Lukt het niet meer om zelf het huishouden te doen? En heeft u niemand die u kan helpen? Dan kunt u gebruik maken van een poetsbedrijf, glazenwasser, boodschappendienst of strijkservice. Is dat voor u geen oplossing? Dan komt u misschien in aanmerking voor een 'maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden'.

Hulp bij het huishouden aanvragen

Aanvragen

  • Meld u aan bij de gemeente. Gebruik de knop op deze pagina. Iemand anders mag dit ook voor u doen.
  • Lukt het niet om de aanvraag digitaal te doen? Dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam bij u in de buurt of bellen met de gemeente
  • De gemeente maakt met u een afspraak voor het zogenaamde keukentafelgesprek. Dit gesprek hoeft u niet alleen te doen. Uw partner of iemand anders mag erbij zijn.

Keukentafelgesprek

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. We bespreken de volgende zaken om te kijken of u een maatwerkvoorziening nodig heeft:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek krijgt u een verslag. Staat hierin dat u inderdaad een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Dat doet u door het verslag te tekenen en terug te sturen.

Kosten

Eigen bijdrage

Hulp of ondersteuning in het huishouden valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is € 19 per maand. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit € 20,60 per maand en zal het bedrag jaarlijks worden bijgesteld. Dit is een abonnementstarief. Dat betekent dat we niet kijken naar uw inkomen of vermogen. Ook maakt het niet uit hoeveel zorg of ondersteuning u krijgt.

Er zijn uitzonderingen. Hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage:

  • Rolstoelen
  • Woningaanpassingen voor minderjarige kinderen die thuis wonen
  • U betaalt ook geen eigen bijdrage Wmo als u met uw partner samenwoont en tenminste één van u nog geen AOW krijgt. Dit is een besluit van de Rijksoverheid

Wij melden u aan bij het CAK als u hulp of ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurt u de rekening voor de eigen bijdrage. 

Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op www.hetcak.nl.