De website van de gemeente Echt-Susteren maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. De informatie in dit bestandje wordt door uw browser bewaard. Andere pagina's op deze website kunnen die informatie dan weer opvragen zodat het systeem weet of u bijvoorbeeld bent ingelogd.

Nut en noodzaak

De cookies zorgen voor het goed en veilig functioneren van onze website. Wij meten het gebruik van de website met cookies om gericht onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij slaan de gegevens anoniem op en gebruiken geen "tracking cookies" van andere partijen.

Overzicht gebruikte cookies

NaamInhoudDuurDoelWanneer
has_js0 of 1SessieGeeft aan of de browser Javascript ondersteundAltijd
SimpleSAMLSessionIDhashSessieNoodzakelijk voor inloggen met DigiDAlleen bij gebruik DigiD
SimpleSAMLAuthTokenhashSessieNoodzakelijk voor inloggen met DigiDAlleen bij gebruik DigiD
SSESShashSessieNoodzakelijk voor invullen webformulierenAlleen bij gebruik webformulier

Een "hash" is een unieke reeks tekens die herkenbaar is, maar die door versleuteling door buitenstaanders niet herleidbaar is tot de oorspronkelijke waarde. Een "sessie" duurt zo lang als één hetzelfde webbrowser scherm geopend blijft.

Uw privacy

Uit privacy overwegingen verzamelen wij de gebruiksgegevens van de website zelf. Wij delen deze gegevens niet met derden en er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd. Wij maken hiervoor dus géén gebruik van commerciële partijen en wij plaatsen ook geen "tracking cookies" van derde partijen. IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd en bekeken pagina's zijn achteraf niet te koppelen aan bepaalde IP-adressen.

Do Not Track

De gemeente Echt-Susteren respecteert de "Do Not Track" (DNT) functie van uw browser. Als u de "Do Not Track" functionaliteit via de instellingen van uw browser heeft ingeschakeld, dan worden er helemaal geen gebruiksgegevens van uw bezoek aan de website van de gemeente Echt-Susteren opgeslagen.